Dodano dnia: 2022-01-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bielany Wrocławskie, ul. Kłodzka 1 (dolnośląskie). Działka numer: 244/41

ul. Kłodzka 1, 55-040, Bielany Wrocławskie, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-02-24
Sygnatura:  GKM 27/19
Obszar działki: 1892 m2
Cena wywołania: 749 400 zł
Cena oszacowania: 999 200 zł
Wadium: 99 920 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Joanna Bułka

Kancelaria Komornicza, Borowska 272, Wrocław,  50-558 Wrocław

tel. 717725700, / fax. 

Sygnatura: GKM 27/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Joanna Bułka na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy Kłodzka 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Komandorska , Wrocław, 50-022 Wrocław)  prowadzi księgę wieczystą o numerze  WR1K/xxxxxxxx/0.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę nr 244/41, o powierzchni 1892 m2. Posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 8, stanowiącej na tym odcinku ul. Kłodzką. Nieruchomość niezabudowana o kształcie wieloboku foremnego- prostokąt, z pozostałościami po zabudowie m.in. betonowymi płytami, częściowo ogrodzona. Teren obniża się ku stronie wschodniej. Posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej. Od północy działka graniczy z działką niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną i usługową, od zachodu z ul. Kłodzką, od południa z drogą wewnętrzną utwardzoną kostką betonową, od wschodu z zabudową mieszkaniową. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest na obszarze o przeznaczeniu mieszkaniowo - usługowym.

 

Suma oszacowania wynosi 999 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 749 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 99 920,00 zł.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
21.02.2022 11:00 - 11:15Zgodnie z art. 867(1) w związku z art. 1013(6) k.p.c. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA 24 1050 1575 1000 0090 3052 4616 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z art. 871 k.p.c. w związku z art. 1013(6) k.p.c. nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.Komornik Sądowy

Joanna Bułka

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zgorzelec, Romualda Traugutta 65 (dolnośląskie). Działka numer: 44

Romualda Traugutta 65, 59-900, Zgorzelec, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 476 250 zł
Cena oszacowania: 635 000 zł

Grunt w miejscowości Łozina, Łozina (dolnośląskie). Działki numer: 195/6, 195/5

Łozina, 55-095, Łozina, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 380 764 zł
Cena oszacowania: 507 685 zł

Mieszkanie w miejscowości Szklarska Poręba, Urocza 5C/401 (dolnośląskie)

Urocza 5C/401, 58-580, Szklarska Poręba, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-08
Cena wywołania: 591 825 zł
Cena oszacowania: 789 100 zł