Dodano dnia: 2021-12-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Biedaszków Wielki, Biedaszków Wielki 10 (dolnośląskie). Działki numer: 156/2, 156/5

Biedaszków Wielki 10, 55-100, Biedaszków Wielki, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-20
Sygnatura:  Km 1012/18
Obszar działki: 0,2234 ha
Cena wywołania: 260 870 zł
Cena oszacowania: 347 827 zł
Wadium: 34 783 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Anna Garczyńska

Kancelaria Komornicza, Norwida 1, Trzebnica,  55-100 Trzebnica

tel. 71 312 03 68, kom. 793 282 174 / fax. 71 312 03 68

Sygnatura: Km 1012/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Garczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2022 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 , pokój 5,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ***** położonej przy  ,Biedaszków Wielki,  55-100 Trzebnica, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji są działki nr 156/2 i 156/5 położone w miejscowości Biedaszków Wielki nr 10. Działki stanowią jeden kompleks jako zabudowania mieszkalno – gospodarcze. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Droga dojazdowa jest przelotowa przez miejscowość o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 156/2 otoczona jest z trzech stron działką nr 156/5. Działka nr 156/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Działka nr 156/2 jest o powierzchni 0,0700ha. Działka nr 156/2 w kształcie zbliżonym do prostokąta, płaska, prawidłowa do zabudowy. Działka nr 156/5 zabudowana budynkami gospodarczymi. Działka nr 156/5 jest o powierzchni 0,1534ha. Działka nr 156/5 w kształcie zbliżonym do wielokąta, płaska, utrudniona do zabudowy. Działki sąsiednie zabudowane. Działki nr 156/2 i 156/5 ogrodzone. Od frontu ogrodzenie słupy drewniane, wypełnienie z desek. Furtka z desek. Brama dwudzielna z desek. Ogrodzenie z trzech stron stanowi słupki stalowe z siatką. Działki nr 156/2 i 156/6 od strony południowej stykają się z drogą dojazdową, przelotową przez miejscowość. Działki nr 156/2 i 156/6 od strony zachodu stykają się z działką stanowiącą drogę wewnętrzną, nieutwardzoną. Za drogą znajdują się zabudowania mieszkalno – gospodarcze oraz pola rolne. Działki nr 156/2 i 156/6 od strony północnej stykają się z działką niezabudowaną stanowiącą pole rolne. Działki nr 156/2 i 156/6 od strony wschodu sąsiaduje z działką niezabudowaną, stanowiącą pole rolne, w dalszej części znajduje się działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, działka w kształcie rombu. Na działce nr 156/2 usytuowany jest budynek mieszkalny wybudowany w XX wieku. Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, dach dwuspadowy, kryty blacho-dachówką. Elewacja budynku tynk cementowy. Ściany budynków murowane z cegły. Okna drewniane. Budynek wymaga przeprowadzenia remontu. Rynny i rury stalowe, odprowadzenie powierzchniowo. Kominy murowane z cegły. Na działce nr 156/5 znajdują się budynki gospodarcze. Budynek gospodarczy 1: Na dachu czarna dachówka cementowa, 36,9m2. Pomieszczenie 1: na podłodze płytki, ściany częściowo otynkowane, pomieszczenie w trakcie przebudowy. Przejście do pomieszczenia według stanu wizualnego jest to łazienka(w trakcie przebudowy). Pomieszczenie 2: płytki na podłodze, ściany otynkowane, w połowie kafle, okno drewniane, przejście do innego pomieszczenia, 6,8m2. Posadzki i ściany betonowe, pomieszczenie kiedyś służyło jako pomieszczenie dla świń. Za budynkiem mieści się budynek bez dokumentacji prawnej. Budynek gospodarczy 2: Budynek przy stodole, która ma rozebrany dach. Stajnia 27,89m2, podłoga wyłożona cegłą, ściany licowe, strop łukowy na belkach stalowych. Media : - przyłącz elektroenergetyczny - przyłącz kanalizacyjny Kanalizacja – szambo.

Suma oszacowania wynosi 347 827,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 260 870,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 782,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA OLEŚNICA 66 1020 5297 0000 1802 0002 5452.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Parkowa 4, 55-100  Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Anna Garczyńska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Olszyna, Rzeczna 17 (dolnośląskie). Działki numer: 897/1, 897/2, 897/3, 944/1, 944/2

Rzeczna 17, 59-830, Olszyna, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 148 667 zł
Cena oszacowania: 223 000 zł

Grunt w miejscowości Gniechowice, Kątecka (dolnośląskie). Działka numer: 532

Kątecka, 55-080, Gniechowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 308 320 zł
Cena oszacowania: 462 480 zł

Mieszkanie w miejscowości Boguszów-Gorce, 1 Maja 29/7 (dolnośląskie)

1 Maja 29/7, 58-370, Boguszów-Gorce, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 57 075 zł
Cena oszacowania: 76 100 zł