Dodano dnia: 2022-01-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Biecz, Biecz (małopolskie). Działki numer: 1614, 1912, 1921, 2208/1, 2270

Biecz, 38-340, Biecz, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-03
Sygnatura:  KM 179/19
Obszar działki: 1,9236 ha
Cena wywołania: 41 385 zł
Cena oszacowania: 55 180 zł
Wadium: 5 518 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach

Tomasz Wróżek

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 32, Gorlice,  38-300 Gorlice

tel. 183522724 / fax. 183522724

Sygnatura: KM 179/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  , 38-340 Biecz, dla której  (adres: ul.  , Biecz, 38-340 Biecz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1G/xxxxxxxx/1.

Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki nr 1614, 1912, 1921, 2208/1, 2270 o łącznej pow. 1,9236 ha położonej w miejscowości Biecz, posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr NS1G/xxxxxxxx/1.

 

Suma oszacowania wynosi 55 180,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 385,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 518,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Idea Bank S.A. o/Tarnów 61 1950 0001 2006 2704 9347 0001 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Wróżek

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Sucha Struga, Sucha Struga 187 (małopolskie). Działka numer: 397/2

Sucha Struga 187, 33-343, Sucha Struga, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-31
Cena wywołania: 435 333 zł
Cena oszacowania: 653 000 zł

Grunt w miejscowości Rzezawa, Rzezawa (małopolskie). Działki numer: 1789, 1794

Rzezawa, 32-765, Rzezawa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-24
e-licytacja
Cena wywołania: 8 175 zł
Cena oszacowania: 26 600 zł

Grunt w miejscowości Ostrów Królewski, Ostrów Królewski (małopolskie). Działki numer: 16/1, 402, 403, 636

Ostrów Królewski, 32-765, Ostrów Królewski, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-14
Cena wywołania: 10 125 zł
Cena oszacowania: 548 000 zł