Dodano dnia: 2022-04-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Biechów, Biechów (świętokrzyskie). Działka numer: 3786

Biechów, 28-133, Biechów, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-25
Sygnatura:  Km 333/19
Obszar działki: 5 800,0000 m2
Cena wywołania: 8 000 zł
Cena oszacowania: 12 000 zł
Wadium: 1 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju

Paweł Masalski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 28, Busko Zdrój,  28-100 Busko Zdrój

tel. 413783879 / fax. 413783879

Sygnatura: Km 333/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Paweł Masalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-05-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kościuszki 5, 28-100 Busko Zdrój,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** *** położonej przy  ,Biechów,  28-133 Pacanów, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju (adres: ul. Kościuszki 5, Busko Zdrój, 28-100 Busko Zdrójprowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
działka nr. 3786 o powierzchni 0,6500 ha. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji

Suma oszacowania wynosi 12 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NBS W SOLCU ZDROJU 49 8517 0007 0010 0163 7525 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 5, Busko Zdrój, 28-100  Busko Zdrój.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Paweł Masalski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Jeziorańskiego 85/54 (świętokrzyskie)

Jeziorańskiego 85/54, 25-432, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-10
Cena wywołania: 163 875 zł
Cena oszacowania: 218 501 zł

Grunt w miejscowości Czermno, Czermno (świętokrzyskie). Działki numer: 159, 160, 1780, 1788, 233

Czermno, 26-260, Czermno, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-17
Cena wywołania: 11 310 zł
Cena oszacowania: 15 080 zł

Nieruchomość w miejscowości Nowy Sokołów, Nowy Sokołów 25 (świętokrzyskie)

Nowy Sokołów 25, 26-200, Nowy Sokołów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-22
Cena wywołania: 72 290 zł
Cena oszacowania: 96 387 zł