Dodano dnia: 2022-02-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Biała Podlaska, Żwirki i Wigury 38 (lubelskie). Działka numer: 3318

ul. Żwirki i Wigury 38, 21-500, Biała Podlaska, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-07
Sygnatura: KM 30/18
Obszar działki: 0,2591 ha
Cena wywołania: 158 109 zł
Cena oszacowania: 210 812 zł
Wadium: 21 081 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

Mirosław Sacewicz

Kancelaria Komornicza, Sadowa 11-21/9, Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska

tel. (83) 342-68-91 / fax. (83) 342-68-91

Sygnatura: KM 30/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2022 o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VIII, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Żwirki i Wigury , 21-500 Biała Podlaska, dla której SĄD REJONOWY BIAŁA PODLASKA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Udział 1/2 części nieruchomości gruntowej - numer ewidencyjny działki: 3318 o powierzchni 0,2591 ha (zabudowana: budynkiem przemysłowym, wiatą, wc)

Suma oszacowania wynosi 210 811,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 108,63 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 081,15 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Mirosław Sacewicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Stryjno Pierwsze, Stryjno Pierwsze (lubelskie). Działki numer: 555/1, 554/1

Stryjno Pierwsze, 21-065, Stryjno Pierwsze, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-25
e-licytacja
Cena wywołania: 375 zł
Cena oszacowania: 2 500 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Trzeszczany, Trzeszczany (lubelskie)

Trzeszczany, 22-554, Trzeszczany, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 55 227 zł
Cena oszacowania: 82 840 zł

Dom w miejscowości Elizówka, Elizówka (lubelskie). Działka numer: 39/10

Elizówka, 21-003, Elizówka, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-05
Cena wywołania: 557 947 zł
Cena oszacowania: 836 921 zł