Dodano dnia: 2022-03-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Biała Podlaska, ul. Witoroska (lubelskie). Działka numer: 889/4

ul. Witoroska, 21-500, Biała Podlaska, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-18
Sygnatura: KM 1259/17
Obszar działki: 1,8597 ha
Cena wywołania: 1 949 250 zł
Cena oszacowania: 2 599 000 zł
Wadium: 259 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej

Mirosław Sacewicz

Kancelaria Komornicza, Sadowa 11-21/9, Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska

tel. (83) 342-68-91 / fax. (83) 342-68-91

Sygnatura: KM 1259/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-05-2022 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VIII, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Stodolna 17, 21-500 Biała Podlaska, dla której SĄD REJONOWY BIAŁA PODLASKA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
grunt oddany w użytkowanie wieczyste składający się z niezabudowanej działki - numer ewidencyjny 889/4 o powierzchni 1,8597 ha. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Suma oszacowania wynosi 2 599 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 949 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 259 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Mirosław Sacewicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Biała Podlaska, Augusta Fieldorfa 32/44 (lubelskie)

Augusta Fieldorfa 32/44, 21-500, Biała Podlaska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 192 075 zł
Cena oszacowania: 256 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Biała Podlaska, Okopowa 18b/19 (lubelskie)

Okopowa 18b/19, 21-500, Biała Podlaska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-04
Cena wywołania: 390 225 zł
Cena oszacowania: 520 300 zł

Dom w miejscowości Biała Podlaska, Bolesława Prusa 14 (lubelskie). Działka numer: 567/3

Bolesława Prusa 14, 21-500, Biała Podlaska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 135 525 zł
Cena oszacowania: 180 700 zł