Dodano dnia: 2022-03-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Biała, Biała (dolnośląskie). Działka numer: 405

Biała, 59-225, Biała, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-20
Sygnatura:  Km 2393/19
Obszar działki: 0,6400 ha
Cena wywołania: 17 866 zł
Cena oszacowania: 26 800 zł
Wadium: 2 680 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi

Joanna Chudzik

Kancelaria Komornicza, Plac Lotników Polskich 1, Złotoryja,  59-500 Złotoryja

tel. 768782282 / fax. 768785161

Sygnatura: Km 2393/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Joanna Chudzik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2022 o godz. 14:00 pod adresem: uczyńska iw Sądu Rejonowego, Kolejowa 3, 59-500 Złotoryja, pokój 103,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy  ,Biała,  59-225 Chojnów, dla której uczyńska iw Sądu Rejonowego (adres: ul. Kolejowa 3, Złotoryja, 59-500 Złotoryja)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1Z/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Biała, gm. Chojnów. Nieruchomość składa się z działki nr 405 o powierzchni 0,6400ha. Działka gruntu ma kształt nieregularny, wydłużony. Zgodnie z Uchwałą Nr XL/238/2005 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 27 października 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu wsi Biała przedmiotowa działka nr 405 położona jest na terenach rolniczych - R. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Tomasza Kaźmirkiewicza.

Suma oszacowania wynosi 26 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 67 1090 2095 0000 0001 0868 9366.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kolejowa 3, Złotoryja, 59-500  Złotoryja.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Joanna Chudzik

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Podgórzyn, Odo Bujwida 4c (dolnośląskie). Działki numer: 400/6, 401/2

Odo Bujwida 4c, 58-562, Podgórzyn, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 673 009 zł
Cena oszacowania: 897 345 zł

Mieszkanie w miejscowości Boguszów-Gorce, Krakowska 5/6 (dolnośląskie)

Krakowska 5/6, 58-372, Boguszów-Gorce, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 116 850 zł
Cena oszacowania: 155 800 zł

Dom w miejscowości Kuropatnik, Kuropatnik (dolnośląskie). Działki numer: 390/2, 453/1, 390/7, 390/3, 392

Kuropatnik, 57-100, Kuropatnik, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-07
Cena wywołania: 229 500 zł
Cena oszacowania: 780 100 zł