Dodano dnia: 2022-03-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bębło, Zachodnia (małopolskie). Działki numer: 444/4, 446/14, 446/16, 446/17, 446/18, 4446/19

Zachodnia, 32-089, Bębło, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-05-19
Sygnatura: KM 1491/18 i inne
Obszar działki: 0,3722 ha
Cena wywołania: 125 231 zł
Cena oszacowania: 250 461 zł
Wadium: 25 047 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Marcin Leśniak

Kancelaria Komornicza, Żabiniec 66, Kraków, 31-215 Kraków

tel. 012-414-01-31 / fax. 012-414-01-31

Sygnatura: KM 1491/18 i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Leśniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2022 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 32-089 Bębło, dla której SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
udział 1/2 w nieruchomości obejmującej działki nr 444/4, 446/14, 446/16, 446/17, 446/18, 4446/19, położonej w miejscowości Bębło przy ul. Lasek gm. Wielka Wieś

Suma oszacowania wynosi 250 461,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 125 230,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 046,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 92 8619 0006 0030 0325 8078 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Więcej informacji oraz wyciąg z operatu szacunkowego znajduje się na stronie: www.komorniklesniak.pl

Komornik Sądowy

Marcin Leśniak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Tymowa, Tymowa (małopolskie). Działki numer: 486, 485, 698/1

Tymowa, 32-863, Tymowa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 92 935 zł
Cena oszacowania: 123 915 zł

Nieruchomość w miejscowości Biecz, Wacława Potockiego (małopolskie)

Wacława Potockiego, 38-340, Biecz, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 98 546 zł
Cena oszacowania: 131 395 zł

Mieszkanie w miejscowości Brzesko, Ogrodowa 11/43 (małopolskie)

Ogrodowa 11/43, 32-800, Brzesko, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 101 210 zł
Cena oszacowania: 134 947 zł