Dodano dnia: 2022-02-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Barwice, ul. Zwycięzców (zachodniopomorskie). Działki numer: 84/14, 84/11

ul. Zwycięzców, 78-460, Barwice, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-06
Sygnatura:  Km 659/20
Obszar działki: 0,8222 ha
Cena wywołania: 121 500 zł
Cena oszacowania: 162 000 zł
Wadium: 16 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku

Robert Wisłocki

Kancelaria Komornicza, ul. Winniczna 24-26, Szczecinek,  78-400 Szczecienk

tel. 94 372 02 07 / 94 372 02 46 / fax. 

Sygnatura: Km 659/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego, którego  właścicielem jest *********** ********** położonego przy ul. Zwycięzców 35, 78-460 Barwice, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Boh. Warszawy 42, Szczecinek, 78-400 Szczecinek)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiące działki nr 84/11, 84/14 o łącznej pow. 0,8222 ha, w użytkowaniu wieczystym do dnia 12-01-2094 r. UWAGA: WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W LICYTACJI JEST STWIERDZENIE PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO, ŻE RĘKOJMIA ZOSTAŁA WPŁACONA W KASIE KANCELARII LUB ZNAJDUJE SIĘ NA KONCIE KOMORNIKA W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG . ZGODNIE Z ART. 1 UST. 1 PKT 1A I 3  W ZW. Z ART. 4 PKT  1  W ZW. Z ART. 6 UST. 1 PKT 1.  W ZW. Z ART. 7 UST. 1 PKT 1A  USTAWY Z DNIA 9.09.2000 R. O PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH NA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI CIĄŻYŁ BĘDZIE OBOWIĄZEK ZAPŁATY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYSOKOŚCI 2% WYLICYTOWANEJ CENY. UWAGA ! W ZWIĄZKU PANDEMIĄ COVID INFORMUJĘ, ŻE NA LICYTACJĘ POZA UCZESTNIKAMI POSTĘPOWANIA BĘDĄ WPUSZCZANE OSOBY KTÓRE WPŁACIŁY WADIUM.

Suma oszacowania wynosi 162 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO I O. w Szczecinku 09 1240 3679 1111 0010 3948 9895.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Jasna 3, Szczecinek, 78-400  Szczecinek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Robert Wisłocki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Barzkowice, Barzkowice 42B/5 (zachodniopomorskie)

Barzkowice 42B/5, 73-134, Barzkowice, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 126 667 zł
Cena oszacowania: 190 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zielin, Tadeusza Kościuszki 18/2 (zachodniopomorskie)

Tadeusza Kościuszki 18/2, 74-505, Zielin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 56 175 zł
Cena oszacowania: 74 900 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Białogard, Gdyńska (zachodniopomorskie)

Gdyńska, 78-200, Białogard, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 866 667 zł
Cena oszacowania: 1 300 000 zł