Dodano dnia: 2021-09-28

Grunt w miejscowości Bartoszewice, Bartoszewice (wielkopolskie). Działki numer: 157, 172, 184, 102/5, 105/1, 105/4, 139, 275, 402, 403/1, 1048

Bartoszewice, 63-831, Bartoszewice, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-11-04
Obszar działki: 15,8146 ha
Cena wywołania: 729 818 zł
Cena oszacowania: 973 090 zł
Wadium: 97 309 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                         

                                                           OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Paweł Kasprowiak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-11-2021 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu mającego siedzibę pod adresem Rawicz, ul. I. Buszy 1, 63-900 Rawicz w sali nr  106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej   położonej  pod adresem: 63-930 Jutrosin, obręb geodezyjny  Płaczkowo i Pawłowo składającej się z 12 działek gruntu, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1R/xxxxxxxx/7 o powierzchni 15,8146 ha,  niezabudowanej, będącej  własnością dłużnika: Mariusz Wawrzyniak.

Suma oszacowania wszystkich działek wynosi 973 090,00zł. Sprzedaży będą podlegały następujące działki:
- działka nr 157 ( Płaczkowo) o pow. 2,5900ha w uprawie polowej, suma oszacowania:  
189 340,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi : 142 005,00zł, rękojmia wynosi:18 934,00zł  

- działka nr 172 ( Płaczkowo) o pow. 1,8600ha w uprawie polowej, suma oszacowania:
131 850,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi : 98 887,50zł, rękojmia wynosi:13 185,00zł

- działka nr 184 ( Płaczkowo) o pow. 2,0800ha w uprawie polowej, suma oszacowania:  
152 060,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi : 114 045,00zł, rękojmia wynosi:15 206,00zł

- działka nr 102/5 ( Pawłowo) o pow. 0,3146ha tereny zurbanizowane, suma oszacowania:
24 230,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi : 18 172,50zł, rękojmia wynosi: 2 423,00zł

- działka nr 105/1 ( Pawłowo) o pow. 0,4500ha  tereny zurbanizowane, suma oszacowania:
36 160,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi : 27 120,00zł, rękojmia wynosi:3 616,00zł

- działka nr 105/4  ( Pawłowo) o pow. 0,0500ha  tereny zurbanizowane, suma oszacowania:
 4 020,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi : 3 015,00zł, rękojmia wynosi: 402,00zł

- działka nr 139  ( Pawłowo) o pow. 2,5200ha w uprawie polowej, suma oszacowania:
153 530,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi : 115 147,50zł, rękojmia wynosi: 15 353,00zł

- działka nr 275  ( Pawłowo) o pow.1,5400ha w uprawie polowej, suma oszacowania:
82 050,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi : 61 537,50zł, rękojmia wynosi: 8 205,00zł

- działka nr 402  ( Pawłowo) o pow. 1,4100ha  w uprawie polowej, suma oszacowania:
82 000,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi : 61 500,00zł, rękojmia wynosi: 8 200,00zł

- działka nr 403/1  ( Pawłowo) o pow. 1,2700ha  w uprawie polowej, suma oszacowania:
73 860,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi : 55 395,00zł, rękojmia wynosi: 7 386,00zł

- działka nr 1006  ( Pawłowo) o pow. 1,7000ha użytki zielone, suma oszacowania:43 480,00zł,
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi : 32 610,00zł, rękojmia wynosi:4 348,00zł

- działka nr 1048  ( Pawłowo) o pow.0,0500ha  użytki zielone, suma oszacowania: 510,00zł,
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi : 382,50zł, rękojmia wynosi: 51,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest w kwotach wskazanych wyżej najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gostyniu
                                                     07 1020 3121 0000 6402 0035 8119

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać grunty w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rawiczu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 558/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 975 kpc jeżeli ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.

 Komornik Sądowy
Paweł Kasprowiak

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Szlachcin, Szlachcin 8 (wielkopolskie). Działka numer: 69/14

Szlachcin 8, 63-013, Szlachcin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2021-11-18
Cena wywołania: 562 533 zł
Cena oszacowania: 843 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, ul. Jackowskiego 19/26 (wielkopolskie)

ul. Jackowskiego 19/26, 60-509, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-04
Cena wywołania: 180 531 zł
Cena oszacowania: 240 708 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Bogdanowo, Bogdanowo 11D/B5 (wielkopolskie)

Bogdanowo 11D/B5, 64-600, Bogdanowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2021-11-24
Cena wywołania: 20 267 zł
Cena oszacowania: 30 400 zł