Dodano dnia: 2022-03-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Barcice, Barcice (pomorskie). Działki numer: 295, 286

Barcice, 82-422, Barcice, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-04-12
Sygnatura: GKM 8/19
Obszar działki: 2,1372 ha
Cena wywołania: 70 500 zł
Cena oszacowania: 94 000 zł
Wadium: 9 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie

Maciej Przybylski

Kancelaria Komornicza, Chopina 28, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn

tel. 55 279 25 79 / fax. 55 279 25 79

Sygnatura: GKM 8/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Maciej Przybylski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Barcice, 82-422 Ryjewo, dla której SĄD REJONOWY KWIDZYN V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1I/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Grunty orne, działki 295, 286 o łącznej powierzchni 2,1373

Suma oszacowania wynosi 94 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kwidzynie 75 1020 1778 0000 2902 0032 0820.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maciej Przybylski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Pomysk Wielki, Pomysk Wielki (pomorskie). Działka numer: 269/1

Pomysk Wielki, 77-121, Pomysk Wielki, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 9 630 zł
Cena oszacowania: 12 840 zł

Grunt w miejscowości Pogorszewo, Pogorszewo (pomorskie). Działka numer: 6/2

Pogorszewo, 84-351, Pogorszewo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-30
Cena wywołania: 319 zł
Cena oszacowania: 426 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Rdestowa 29a/5 (pomorskie)

Rdestowa 29a/5, 81-591, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 304 500 zł
Cena oszacowania: 406 000 zł