Dodano dnia: 2022-04-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Badulki, Badulki (mazowieckie). Działki numer: 345, 377, 423, 562

Badulki, 26-425, Badulki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-02
Sygnatura:  KM 255/20
Obszar działki: 1,0900 ha
Cena wywołania: 20 040 zł
Cena oszacowania: 26 721 zł
Wadium: 2 673 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przysusze

Eugeniusz Chruściński

Kancelaria Komornicza, Warszawska 18, Przysucha,  26-400 Przysucha

tel. 486753386 / fax. 

Sygnatura: KM 255/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze Eugeniusz Chruściński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-06-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przysusze z siedzibą przy ul. Staszica 11, 26-400 Przysucha, pokój II,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  ,Badulki,  26-425 Odrzywół, dla której SĄD REJONOWY PRZYSUCHA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , Przysusze, 26-400 PRZYSUCHAprowadzi księgę wieczystą o numerze RA1P/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych nr 345, 377, 423, 562 o łącznej pow. 1,0900 ha. Nieruchomość położona jest we wsi Badulki gmina Odrzywół. Częścią składową działek numer 345 i 377 jest drzewostan sosnowy w wieku ok. 47 lat.

Suma oszacowania wynosi 26 721,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 040,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 672,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 24 1240 5729 1111 0000 5053 8511.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Staszica 11, Przysucha, 26-400  Przysucha.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Eugeniusz Chruściński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Płock, Zagroda 9 (mazowieckie)

Zagroda 9, 09-401, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 225 000 zł
Cena oszacowania: 300 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Korkowa 135C/26 (mazowieckie)

Korkowa 135C/26, 04-549, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 181 599 zł
Cena oszacowania: 242 133 zł

Nieruchomość w miejscowości Jadwigów, Jadwigów 38 (mazowieckie)

Jadwigów 38, 05-620, Jadwigów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-19
e-licytacja
Cena wywołania: 292 752 zł
Cena oszacowania: 390 336 zł