Dodano dnia: 2022-03-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Bachórzec, Bachórzec (podkarpackie). Działka numer: 1484/5

Bachórzec, 37-750, Bachórzec, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-08
Sygnatura:  Km 41/19
Obszar działki: 0,2800 ha
Cena wywołania: 9 375 zł
Cena oszacowania: 12 500 zł
Wadium: 1 250 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Paweł Fejdasz

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 4, Przemyśl,  37-700 Przemyśl

tel. 166751044 / fax. 

Sygnatura: Km 41/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Paweł Fejdasz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Eko - Lecytyna Sp. z o.o. położonej przy  , 37-752 Bachórzec, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Przemyśl, 37-700 Przemyślprowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca działkę nr 1484/5 o powierzchni 0,28 ha.

Suma oszacowania wynosi 12 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Rzeszowie 07 10204391 0000 6302 0174 2188.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Mickiewicza 14, Przemyśl, 37-700  Przemyśl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Paweł Fejdasz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kamień, Kamień (podkarpackie). Działki numer: 4441, 4446, 4451, 4432

Kamień, 36-130, Kamień, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 36 045 zł
Cena oszacowania: 48 060 zł

Grunt w miejscowości Odrzykoń, Leszczyny (podkarpackie). Działka numer: 3399/13

Leszczyny, 38-406, Odrzykoń, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 4 687 zł
Cena oszacowania: 6 250 zł

Mieszkanie w miejscowości Rzeszów, Stefana Starzyńskiego 3/39 (podkarpackie)

Stefana Starzyńskiego 3/39, 35-515, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 70 650 zł
Cena oszacowania: 94 200 zł