Dodano dnia: 2022-03-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Anusin, Anusin (lubelskie). Działki numer: 85, 146, 140

Anusin, 22-130, Anusin, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-11
Sygnatura:  Km 942/20
Obszar działki: 0,6849 ha + 1,3698 ha + 0,7274 ha
Cena wywołania: 152 805 zł
Cena oszacowania: 203 740 zł
Wadium: 20 374 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Jacek Szymański

Kancelaria Komornicza, Lubelska 32, Chełm,  22-100 Chełm

tel. 82 571 32 18 / fax. 82 571 32 18

Sygnatura: Km 942/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Jacek Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-04-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy Al. I Armii Wojska Polskiego 16 16, 22-100 , pokój 5,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** *** położonej przy  , 22-130 Siedliszcze, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al. Żołnierzy IAWP 16, Chełm, 22-100 Chełm)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1C/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość składająca się z trzech działek: - dz. nr 85 o pow. 0,6849ha, położonej w miejscowości Anusin, gm. Siedliszcze, pow. chełmski, woj. lubelskie. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym murowano–drewnianym o pow. zabudowy 194m2. Działka częściowo przeznaczona pod zabudowę zagrodową, częściowo pod uprawy polowe oraz częściowo pod drogi. - dz. nr 146 o pow. 1,3698ha obręb Stasin Dolny, gm. Siedliszcze, pow. chełmski, woj. lubelskie. położona jest na terenie o przeznaczeniu pod uprawy polowe, - dz. nr 140 o pow. 0,7274ha położona w miejscowości Stasin Dolny, gm. Siedliszcze, pow. chełmski, woj. lubelskie. Działki przeznaczone pod tereny upraw polowych. Działka nr 85 ark. 1 o pow. 0,6849ha obręb Anusin położona jest na terenie przeznaczonym częściowo pod zabudowę zagrodową, częściowo pod tereny upraw polowych oraz częściowo pod drogi. Kształt działki nieregularny, wydłużony wielokąt. Konfiguracja terenu w środkowej części płaska, od strony wschodniej pochyła w kierunku wschodnim. Działka od strony północnej posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej, od strony wschodniej również przylega do drogi publicznej asfaltowej jednak dojazd od tej strony nie jest możliwy ze względu na konfiguracje gruntu (skarpa), od strony południowej przylega do drogi krajowej nr 12, jednak nie ma urządzonego bezpośredniego zjazdu. Działka nieogrodzona. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa oraz tereny upraw polowych. Uzbrojenie gruntu: - sieć wodociągowa – możliwość podłączenia - sieć elektryczna Opis zabudowy na działce nr 85 Działka zabudowana jest murowano-drewnianym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 194m2. Ściany częściowo murowane (słupy nośne i fragmenty ścian od str. zachdniej i południowej, oraz 2 przybudówki od str. wschodniej), częściowo drewniane (pozostała część ścian). Dach konstrukcji drewnianej pokryty eternitem, posadzki betonowe, wrota drewniane, okna w ramach aluminiowych. W budynku wydzielono zamkniętą część garażową o pow. ok. 30m2, ściana działowa murowana częściowo ocieplona styropianem, strop z belek drewnianych, na suficie panele PCV, wrota obite blachą. Budynek stanowi część gospodarstwa, którego pozostałe zabudowania znajdują się na sąsiedniej działce. Do budynku przylegają 2 murowane przybudówki pokryte blachą. Instalacje: elektryczna. Ogrzewanie piecem typu „koza”. Stan techniczny budynku określono jako średni, zużycie ok 50%. Elementy murowane w lepszym stanie, ściany drewniane w stanie słabym. Suma oszacowania działki nr 85 wynosi 162 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 270,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lublinie 54 10203147 0000 8402 0074 7725 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Działka nr 146 ark.1 o pow. 1,3698ha obręb Stasin Dolny położona jest na terenie o przeznaczeniu pod uprawy polowe, kształt działki regularny prostokąt, konfiguracja terenu płaska, działka posiada bezpośredni dojazd droga gruntową nieutwardzoną, w odległości ok. 265m od drogi publicznej asfaltowej (DK nr 12). Działka nieogrodzona, stanowi tereny upraw polowych. W części wschodniej częściowo łąka i nieużytek, porośnięty samosiewem drzew i krzewów. Na działce znajdują się słupy energetyczne wraz z liniami. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowej działki stanowią grunty orne. Suma oszacowania działki nr 146 wynosi 26 710,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 032,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 671,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lu

Suma oszacowania wynosi 203 740,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 152 805,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 374,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Lublinie 54 1020 3147 0000 8402 0074 7725.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Al. I Armii Wojska Polskiego 16 16, 22-100  Chełm.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Szymański

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Biała Podlaska, Okopowa 18b/19 (lubelskie)

Okopowa 18b/19, 21-500, Biała Podlaska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-04
Cena wywołania: 390 225 zł
Cena oszacowania: 520 300 zł

Grunt w miejscowości Nowy Bazanów, Nowy Bazanów (lubelskie). Działki numer: 297, 795/3

Nowy Bazanów, 08-500, Nowy Bazanów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-09
Cena wywołania: 12 750 zł
Cena oszacowania: 17 000 zł

Grunt w miejscowości Turka, Turka (lubelskie). Działki numer: 192, 822

Turka, 20-258, Turka, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 1 913 zł
Cena oszacowania: 2 870 zł