Dodano dnia: 2021-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Annówka, Annówka (lubelskie). Działka numer: 192

Annówka, 21-145, Annówka, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-05
Sygnatura:  GKm 20/20
Obszar działki: 2,2700 ha
Cena wywołania: 23 377 zł
Cena oszacowania: 31 170 zł
Wadium: 3 117 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie

Michał Marek Gawdzik

Kancelaria Komornicza, Lubelska 51, Lubartów,  21-100 Lubartów

tel. 81 473 54 03 / fax. 

Sygnatura: GKm 20/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Michał Marek Gawdzik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-01-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie z siedzibą przy Lubelska 57, 21-100 Lubartów, pokój IV,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ***** położonej przy  ,Annówka,  21-150 Kock, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie (adres: ul. Lubelska 57, Lubartów, 21-100 Lubartówprowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
dz. nr 192 o pow. 2,2700 ha, położonej w miejscowości Annówka, gm. Kock, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/xxxxxxxx/8. Nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie Annówka, gmina Kock. W jej skład wchodzi niezabudowana nieruchomość gruntowa. Działka nr 192 posiada bezpośredni dostęp do telekomunikacji oraz dostęp w zasięgu do energii elektrycznej i wodociągu. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta o szerokości około 143m. Dojazd do działki stanowi droga publiczna uwardzona asfaltem.

Suma oszacowania wynosi 31 170,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 377,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 117,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 19 1600 1462 1826 3860 9000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lubelska 57, Lubartów, 21-100  lubartów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Marek Gawdzik

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Łotów, Łotów (lubelskie). Działki numer: 215, 203

Łotów, 22-550, Łotów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 32 667 zł
Cena oszacowania: 54 200 zł

Dom w miejscowości Łęka, Łęka 53 (lubelskie). Działka numer: 148/2

Łęka 53, 24-100, Łęka, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 38 025 zł
Cena oszacowania: 50 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Werbkowice, Szkolna 12/15 (lubelskie)

Szkolna 12/15, 22-550, Werbkowice, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 166 500 zł
Cena oszacowania: 222 000 zł