Dodano dnia: 2022-01-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Aleksandrów Łódzki, Wierzbińska 113b (łódzkie). Działki numer: 38/1, 35/4, 35/6, 35/8, 35/3, 35/25, 35/26

Wierzbińska 113b, 95-070, Aleksandrów Łódzki, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-26
Obszar działki: 0,1702 ha + 0,1031 ha + 0,1802 ha
Cena wywołania: 1 497 750 zł
Cena oszacowania: 1 997 000 zł
Wadium: 199 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


                

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu
Anna Wagner-Godlewska
Kancelaria Komornicza nr IV 95-100 Zgierz, pl.  Jana Kilińskiego 11/25
tel.: 42 710 75 68, fax: 42 710 75 68, www.komornikzgierz.pl, email: zgierz1@komornik.pl konto: PKO BP SA  86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 
Sygn. akt Km 1605/18
W korespondencji oraz przy wpłatach podać imię i nazwisko dłużnika oraz sygnaturę sprawy Km 1605/18
Zgierz, dnia 15.12.2021

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Anna Wagner-Godlewska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 stycznia 2022r. o godz. 14:15  w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę pod adresem:
ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz w sali nr IX, odbędzie się pierwsza licytacja 


nieruchomości gruntowej działki gruntu numer 38/1, położonej w miejscowości Aleksandrów Łódzki ul. Wierzbińska 111, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi urządzoną księgę wieczystą numer KW LD1G/xxxxxxxx/4, nieruchomości gruntowej działek gruntu 35/3, 35/25, 35/26, położonych w miejscowości Aleksandrów Łódzki ul. Wierzbińska 113A, dla których Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi urządzoną księgę wieczystą KW LD1G/xxxxxxxx/9 oraz nieruchomości gruntowej działek gruntu 35/4, 35/6, 35/8, położonych w miejscowości Aleksandrów Łódzki ul. Wierzbińska 113, dla których Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi urządzoną księgę wieczystą KW LD1G/xxxxxxxx/6, stanowiącej zorganizowany gospodarczo kompleks z zabudową mieszkaniowo-produkcyjno-handlową, o łącznej powierzchni 0,4535ha, Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej i wyposażona jest w przyłącza energetyczne światła i siły, wodociągową, gazową z sieci miejskiej oraz własną iunstalację kanalizacyjną.
będącej  własnością dłużnika: Eligo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 


Suma oszacowania wynosi 1 997 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 1 497 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 199 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przeglądać protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można  w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Kilińskiego 11 lok. 25 (sygn. akt KM 1605/18). W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 18.00, a protokół opisu i oszacowania w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu

(sygn. akt sąd. I Co 1591/18).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                     Komornik Sądowy          
                                                                                               Anna Wagner-Godlewska                                                       

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Opoczno, Dworcowa 7a/1 (łódzkie)

Dworcowa 7a/1, 26-300, Opoczno, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 135 200 zł
Cena oszacowania: 202 800 zł

Dom w miejscowości Siedlec, Siedlec 34 (łódzkie). Działka numer: 210/5

Siedlec 34, 99-100, Siedlec, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-19
e-licytacja
Cena wywołania: 167 533 zł
Cena oszacowania: 251 300 zł

Dom w miejscowości Ścichawa, Ścichawa 9c (łódzkie). Działka numer: 1061/4

Ścichawa 9c, 97-415, Ścichawa, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-25
e-licytacja
Cena wywołania: 401 250 zł
Cena oszacowania: 535 000 zł