Dodano dnia: 2023-04-27

Grunt w miejscowości Aleksandrów Kujawski, Fryderyka Chopina (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 723

Fryderyka Chopina, 87-712, Aleksandrów Kujawski, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-06-29
Sygnatura: GKm 48/20
Obszar działki: 0,0878 ha
Cena wywołania: 54 866 zł
Cena oszacowania: 82 300 zł
Wadium: 8 230 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim

Jakub Marchlewicz

Kancelaria Komornicza, Chopina 6,  Aleksandrów Kujawski ,   87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. 54 4251962 / fax. 

Sygnatura: GKm 48/20

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Aleksandrowie Kujawskim Jakub Marchlewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-06-2023 o godz. 14:30  w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój 103,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *************  położonej przy  ul. Słowackiego , 87-700 Aleksandrów Kujawski , dla której  Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Narutowicza 16, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1A/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 82 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Ciechocinku 27 1020 5200 0000 4102 0046 3273.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Narutowicza 16, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
13.06.2023 10:00 - 10:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jakub Marchlewicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Aleksandrów Kujawski, Henryka Sienkiewicza 11 (kujawsko-pomorskie)

Henryka Sienkiewicza 11, 87-700, Aleksandrów Kujawski, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-07-17
Cena wywołania: 65 250 zł
Cena oszacowania: 87 000 zł