Dodano dnia: 2022-04-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Albertów, Albertów (wielkopolskie). Działka numer: 176/6

Albertów, 62-700, Albertów, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-01
Sygnatura:  Km 517/20 i inne
Obszar działki: 0,2032 ha
Cena wywołania: 35 025 zł
Cena oszacowania: 46 700 zł
Wadium: 4 670 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Turku

Damian Andrzejewski

Kancelaria Komornicza, Plac Wojska Polskiego 18/3, Turek,  62-700 Turek

tel. 790 446 300 / fax. 

Sygnatura: Km 517/20 i inne
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-06-2022 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku z siedzibą przy ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, pokój 21,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  ,Albertów,  62-700 Turek, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Sienkiewicza 5, Turek, 62-700 Turek)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 176/6, o powierzchni 2032m2, zlokalizowana w miejscowości Albertów, gmina Turek, powiat turecki, numer KW KN1T/xxxxxxxx/2 (Sąd Rejonowy w Turku). Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze posiadającej nieutwardzoną nawierzchnię, odległość do drogi utwardzonej asfaltem ok. 3km. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna, tereny niezabudowane oraz lasy. Przedmiotowa działka o kształcie regularnym zbliżonym na mapie do prostokąta i płaskim terenie, nieogrodzona, nieurządzona, nieuzbrojona, niezabudowana. Odległość do pełnej infrastruktury publicznej ok. 6km – Turek. Uzbrojenie techniczne terenu: prąd i woda. Dla przedmiotowego terenu brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 154.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami „w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014r., i Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015r. oraz Uchwałą Nr L/314/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r. oraz Uchwałą Nr L/315/18 Rady Gminy Turek z dnia 01.10.2018r., przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem MN+ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa. Dla przedmiotowej działki wydana została decyzja nr: GKI-GP.6730.496.2016 z dnia 23.03.2017r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Suma oszacowania wynosi 46 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/TUREK 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Legionów Polskich 4, Turek, 62-700  Turek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Damian Andrzejewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Oborniki, Obrzycka 121 (wielkopolskie)

Obrzycka 121, 64-600, Oborniki, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 623 925 zł
Cena oszacowania: 831 900 zł

Nieruchomość w miejscowości Tarnowo Podgórne, Ostatnia 4b (wielkopolskie)

Ostatnia 4b, 62-080, Tarnowo Podgórne, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-19
Cena wywołania: 446 550 zł
Cena oszacowania: 595 400 zł

Dom w miejscowości Szelejewo Pierwsze, Szelejewo Pierwsze 74C (wielkopolskie). Działka numer: 275/2

Szelejewo Pierwsze 74C, 63-820, Szelejewo Pierwsze, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 242 324 zł
Cena oszacowania: 323 099 zł