Dodano dnia: 2022-03-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Albertów, Albertów (lubelskie). Działki numer: 182, 238, 239

Albertów, 21-013, Puchaczów, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-10
Sygnatura:  KMP 60/17
Obszar działki: 0,37 ha + 0,34 ha + 0,68 ha
Cena wywołania: 3 996 zł
Cena oszacowania: 71 580 zł
Wadium: 7 158 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Wschód w Lublinie

Wojciech Piłat

Kancelaria Komornicza, Mełgiewska 2, Lublin,  20-209 Lublin

tel. 815280393 / fax. 815280393, 795000393

Sygnatura: KMP 60/17OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XIV, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest * ** położonej przy Albertów , 21-013 Puchaczów, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (adres: ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040 Świdnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 182, niezabudowana, o powierzchni 0,37ha, położona jest nad rzeka Świnką i stanowi grunty klasy Lz, ŁIV, PsV, W-ŁIV. Są to tereny zadrzewione, łąki i pastwiska w części pod wodą. Dojazd do działki odbywa się drogą polną. Licytacja odbędzie się z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.). dot. prawa pierwokupu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Suma oszacowania wynosi 5 994,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 996,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 599,40 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego18, Świdnik, 21-040  Świdnik.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest ** ***k położonej przy  ,Albertów,  21-013 Puchaczów, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (adres: ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040 Świdnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Działki gruntu o nr ew. 238 i 239, przylegające do siebie, stanowiące całość gospodarczą, niezabudowane i nieogrodzone. Działki położone przy drodze asfaltowej. Działka numer 239 ma szerokość ok. 8m, powierzchnia 0,34ha, stanowi grunty klasy RIVa, RIVb, RV, S-RIVa. Działka numer 238 ma szerokość ok. 16m, powierzchnia 0,68ha, stanowi grunty klasy RIVa, RIVb, RV, RVI, S-RIVa. Licytacja odbędzie się z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.). dot. prawa pierwokupu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Suma oszacowania wynosi 65 586,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 43 724,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 558,60 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego18, Świdnik, 21-040  Świdnik.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Wojciech Piłat

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Cegielnia Markowicze, Cegielnia Markowicze 6/4 (lubelskie)

Cegielnia Markowicze 6/4, 23-414, Cegielnia Markowicze, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-23
Cena wywołania: 26 667 zł
Cena oszacowania: 40 000 zł

Dom w miejscowości Sitnik, Sitnik 49 (lubelskie). Działki numer: 118/12, 118/11

Sitnik 49, 21-500, Sitnik, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-28
Cena wywołania: 182 225 zł
Cena oszacowania: 273 337 zł

Dom w miejscowości Nowe Zadybie, Nowe Zadybie (lubelskie). Działki numer: 161, 452, 590

Nowe Zadybie, 08-550, Nowe Zadybie, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 130 658 zł
Cena oszacowania: 194 427 zł