Dodano dnia: 2021-12-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt oddany w użytkowanie wieczyste stanowiący działkę o numerze ewidencyjnym nr 1 wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości, położony w Będzinie przy ul. Krakowskiej nr 101, dla którego prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Będzini

Krakowskiej 101, 42-500, Będzin, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-10
Sygnatura:  GKm 116/19 i inne
Cena wywołania: 1 710 667 zł
Wadium: 256 600 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

Przemysław Nowiński

Kancelaria Komornicza, Małachowskiego 8, Będzin,  42-500 Będzin

tel. 327648087 / fax. 327648087

Sygnatura: GKm 116/19 i inne
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2022 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy Sączewskigo 23, 42-500 Będzin, pokój 216,  odbędzie się druga licytacja

użytkowania wieczystego, którego  właścicielem jest Śląskie Towarzystwo Handlowe Kupiec S.A. z siedzibą w Mysłowicach położonego przy ul. Krakowskiej 101 , 42-500 Będzin, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie, Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  Jana Sączewskiego 15, Będzin, 42-500 Będzinprowadzi księgę wieczystą o numerze  KA1B/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste stanowiący działkę o numerze ewidencyjnym nr 1 wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości, położony w Będzinie przy ul. Krakowskiej nr 101, dla którego prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Będzinie o numerze KA1B/xxxxxxxx/7. Dodatkowy opis: Grunt stanowiący własność Skarbu Państwa, oddany w użytkowanie wieczyste dłużnej spółce: Śląskie Towarzystwo Handlowe Kupiec S.A. w Mysłowicach, położony przy ulicy Krakowskiej 101 w Będzinie, województwo śląskie. Wyceniana nieruchomość posiada księgę wieczystą o nr KA1B/xxxxxxxx/7. Działka nieruchomości oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków numerem 1, arkusz mapy 43, obręb 240101_1.0001, Będzin, jednostka ewidencyjna Miasto Będzin, nr jednostki rejestrowej G2895. Powierzchnia gruntu nieruchomości według ewidencji gruntów wynosi 10 010 m2. Rodzaj klasoużytku: Ba - tereny przemysłowe. Zabudowę nieruchomości według oględzin i własnych pomiarów stanowią: budynek usługowy o powierzchni użytkowej 344,70 m2, trójnawowa wiata konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 895,80 m2, hala murowana z dachem konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 276,17 m2. Pozostałą zabudowę nieruchomości stanowią najazdowa waga elektroniczna, utwardzenia nawierzchni, ogrodzenie z bramą wjazdową oraz sieci uzbrojenia podziemnego. Działka nieruchomości posiada zwarty, regularny kształt zbliżony do trapezu prostokątnego o średniej szerokości ok. 110 m i wysokości ok. 91 m. Bokiem pochyłym o długości 90 m działka przylega do ulicy Krakowskiej. Działka nieruchomości jest uzbrojona w sieć wodociągową o średnicy ok. 40 mm oraz w energię siły i światła o mocy kilkunastu do kilkudziesięciu kilowatów. Ukształtowanie działki jest na ogół płaskie, z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Na gruncie nieruchomości w jej frontowej części znajduje się parterowy, niepodpiwniczony budynek usługowy, mogący spełniać funkcję biurowe, socjalne dla pracowników oraz warsztatowe lub magazynowe. W północno-wschodniej, frontowej części działki nieruchomości znajduje się zwarty kompleks wiaty trójnawowej z przylegającą do niej halą murowaną. Wiata obecnie nie posiada czynnej instalacji oświetleniowej ani instalacji wodnej. Od strony wschodniej, do wiaty trójnawowej przylega budynek hali murowanej. Budynek ten nie posiada ocieplenia dachu ani ścian zewnętrznych. W niewielkiej odległości od budynku usługowego znajduje się najazdowa waga przemysłowa konstrukcji stalowej z elektronicznym sensorowym pomiarem i z tablicą odczytową umieszczoną na narożu budynku usługowego. Waga przystosowana jest do ważenia samochodów ciężarowych. Utwardzenie nawierzchni placu manewrowego wykonano z drogowych płyt betonowych. dojście do budynku utwardzono kostką brukową. Działka nieruchomości posiada ogrodzenie z prefabrykowanych płyt betonowych z bramą wjazdową stalową, przesuwną blachą trapezową. Około 40% powierzchni działki nie posiada żadnego zagospodarowania, przeważnie stanowi nieużytek zarośnięty chwatami i dzikimi krzewami. Na gruncie nieruchomości znajdują się ruiny boksów składu opału i piasku. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, do ulicy Krakowskiej. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie.

Suma oszacowania wynosi 2 566 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 710 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 256 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Chorzowie ul.Wolności 41A 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sączewskigo 23, Będzin, 42-500  Będzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Przemysław Nowiński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Będzin, Topolowa 16/3 (śląskie)

Topolowa 16/3, 42-500, Będzin, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 165 767 zł
Cena oszacowania: 248 650 zł

Grunt w miejscowości Będzin, Odkrywkowa (śląskie). Działka numer: 2046/3

Odkrywkowa, 42-500, Będzin, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 757 780 zł
Cena oszacowania: 1 136 670 zł

Grunt w miejscowości Będzin, Hugona Kołłątaja 11 (śląskie). Działki numer: 6154, 1433/1, 1514

Hugona Kołłątaja 11, 42-500, Będzin, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-06
e-licytacja
Cena wywołania: 467 067 zł
Cena oszacowania: 700 600 zł