Dodano dnia: 2020-02-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

geunty

, , Kruszyn Krajeński, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-05
Sygnatura: Km 1560/18
Cena wywołania: 216 375 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Maciej Bakalarski

Kancelaria Komornicza, Królowej Jadwigi 16, Bydgoszcz, 85-231 Bydgoszcz

tel. 523455522 / fax. 523600145

Sygnatura: Km 1560/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2020 o godz. 13:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, ul. Toruńska 64A, 85-023 Bydgoszcz, pokój 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Promykowa 1,Kruszyn Krajeński, 86-005 Białe Błota, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 288 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 216 375,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum Bydgoszcz 83102014620000700201843796.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
04.03.2020 09:00 - 09:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Bakalarski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Brodnica, ul. Nowa Kolonia 4/7 (kujawsko-pomorskie)

ul. Nowa Kolonia 4/7, 87-300, Brodnica, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 116 250 zł
Cena oszacowania: 155 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, 3 Maja 5/1A (kujawsko-pomorskie)

3 Maja 5/1A, 85-016, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 94 875 zł
Cena oszacowania: 126 500 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Balczewo, Balczewo 27 (kujawsko-pomorskie)

Balczewo 27, 88-110, Balczewo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-03-25
Cena wywołania: 292 500 zł
Cena oszacowania: 390 000 zł