Dodano dnia: 2020-02-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Garaż jednostanowiskowy

ul. Przyjaźni 4E-4M / GC1/30, 50-001, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-26
Sygnatura: Km 7424/16
Powierzchnia: 14,97 m2
Cena wywołania: 30 000 zł
Cena oszacowania: 40 000 zł
Wadium: 4 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy (dawniej Rew.XII)
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków
Bartosz Borkowski

Z-ca/Likwidator Komornik Anna Tomków-Bąk

Kancelaria Komornicza we Wrocławiu

50-425 Wrocław ul.Krakowska 19-23
tel.793402989 e-mail: sekretariat@komornik.wroclaw.pl
Km 7424/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/xxxxxxxx/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski Likwidator Anna Tomków-Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu26-03-2020r. o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 137 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej odrębną nieruchomość (garaż jednostanowiskowy) oraz udział związany z własnością lokalu (93 / 100000) stanowiący wspólność ustawową majątkową małżeńską

należącej do dłużnika **** ******** położonej: 50-001 Wrocław, ul. Przyjaźni Nr 4e,4f,4g,4h,4i,4k, nr lok. niemieszkalnego: GC1/30, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/xxxxxxxx/2.

Samodzielny lokal niemieszkalny - garaż jednostanowiskowy, jako przedmiot prawa własności. Nieruchomość położona jest przy ulicy Przyjaźni 4E-4M we Wrocławiu, obręb Partynice, na obszarze średniowysokiej i wysokiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, a także terenów niezabudowanych i rekreacyjnych. Kompleks trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, oznaczonych numerami porządkowymi 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4K, 4M. Budynki wolno stojące o zróżnicowanej liczbie kondygnacji nadziemnych (od pięciu do sześciu) i jednej, wspólnej kondygnacji podziemnej, na której zlokalizowane są lokale niemieszkalne – garaże jednostanowiskowe oraz pomieszczenia techniczne. Budynki o murowanej konstrukcji ścian, ze stropodachami płaskimi, pokrytymi papą termozgrzewalną. Łączna powierzchnia zabudowy trzech budynków: 3 547,00 m2. Elementy wykończeniowe budynków dobrej jakości. Budynki wyposażone w dźwigi osobowe. Rok budowy: 2007. Stan techniczny budynków: dobry. Lokal niemieszkalny - garaż jednostanowiskowy usytuowany jest na pierwszej kondygnacji podziemnej (-1), w prawym rzędzie od strony wjazdu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 14,97 m2. Walory użytkowe (łatwość wjazdu / wyjazdu) dobre. Stan techniczny hali garażowej: dobry. Hala garażowa wyposażona jest w następujące instalacje: elektryczną oświetleniową, wentylacji mechanicznej oraz ppoż.

Suma oszacowania wynosi40 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest4 000,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nrKm 7424/16", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Ustalono czynność oglądania nieruchomości w dniu 12-03-2020 w godzinach od 10:30 do 11:00r.

W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego, Z-ca Likwidator Asesor Anna Tomków-Bąk, ul. Krakowska 19-23 we Wrocławiu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, ul. Opalowa 6/6 (dolnośląskie)

ul. Opalowa 6/6, 52-214, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 187 500 zł
Cena oszacowania: 250 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, ul. Bolesława Krzywoustego 105/18 (dolnośląskie)

ul. Bolesława Krzywoustego 105/18, 51-166, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-03-28
Cena wywołania: 279 000 zł
Cena oszacowania: 372 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Litewska 2/104 (dolnośląskie)

Litewska 2/104, 51-354, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-17
Cena wywołania: 180 309 zł
Cena oszacowania: 240 412 zł