Dodano dnia: 2020-01-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działki zabudowane budynkiem produkcyjnym

ul. Mokradło , 37-410, Bieliny, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-18
Obszar działki: 1500 m2 + 5100 m2 + 600 m2 + 300 m2
Cena wywołania: 327 443 zł
Cena oszacowania: 491 164 zł
Wadium: 49 117 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jan Zybura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-02-2020  o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nisku mającego siedzibę przy Pl. Wolności 14 w sali nr 19, odbędzie się:            

                                 
 druga licytacja

nieruchomości składającej się z działek:
- nr ew. 1548 o powierzchni 1500 m2 położonej: 37-410 Ulanów, objętej księgą wieczystą TB1N/xxxxxxxx/5,
- nr ew. 1579 o powierzchni 5100 m2 położonej: 37-410 Ulanów, objętej księgą wieczystą TB1N/xxxxxxxx/5,
- nr ew. 1549/2 o powierzchni 600 m2 położonej: 37-410 Ulanów, objętej księgą wieczystą                                  TB1N/xxxxxxxx/7,
-  nr ew. 1549/3 o powierzchni 300 m2 położonej: 37-410 Ulanów, objętej księgą wieczystą
   TB1N/xxxxxxxx/7,
Działki zabudowane są budynkiem produkcyjnym o powierzchni użytkowej 1 144  m2 posadowionym z przekroczeniem granic ewidencyjnych poszczególnych działek, oraz dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni 160  m2  oraz 96  m2 .
Powyższe działki są położone  w bezpośrednim sąsiedztwie i tworzą zintegrowaną całość.


Łączna suma oszacowania wynosi 491 164,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
 i wynosi 327 443,00 zł.
Wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 116,40 zł.


Rękojmię należy  wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:
    Bank BGŻ BNP Paribas SA  88 1600 1462 1836 0395 2000 0001
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie w kancelarii komornika w Nisku, Pl. Wolności 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.    

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Cmolas, Cmolas (podkarpackie). Działki numer: 452, 2513, 2524, 3957, 4159, 4469, 4470, 5155, 5242

Cmolas, 36-105, Cmolas, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 52 275 zł
Cena oszacowania: 69 700 zł

Dom w miejscowości Kamień, Kamień 327 (podkarpackie). Działka numer: 3669

Kamień 327, 36-053, Kamień, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-03
e-licytacja
Cena wywołania: 106 125 zł
Cena oszacowania: 141 500 zł

Grunt w miejscowości Jasło, Stefana Żeromskiego (podkarpackie). Działka numer: 79/4

Stefana Żeromskiego, 38 200, Jasło, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 1 598 266 zł
Cena oszacowania: 2 397 400 zł