Dodano dnia: 2020-01-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działki niezabudowane

Brzeźce, 43-241, Brzeźce, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2020-02-25
Sygnatura: KM 1632/17
Obszar działki: 1,7660 ha
Cena wywołania: 53 988 zł
Cena oszacowania: 71 984 zł
Wadium: 7 199 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Marcin Niemczyk

Kancelaria Komornicza, Zdrojowa 2, Pszczyna, 43-200 Pszczyna

tel. 32 2104752 / fax. 32 2128598

Sygnatura: KM 1632/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk na podstawie art. 1013 zn. 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2020 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej pod adresem Brzeźce, (poczta: 43-200 Pszczyna), dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/xxxxxxxx/3.


Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z czterech geodezyjnie wyodrębnionych działek gruntu o numerach 84/50, 85/54, 300/149 oraz 301/156 o łącznej powierzchni 17660 m2. Działka o numerze ewidencyjnym 84/50 posiada powierzchnię 7580 m2, znajduje się na niej słup linii energetycznej, działka o numerze ewidencyjnym 85/54 posiada powierzchnię 2470 m2, działka o numerze ewidencyjnym 300/149 posiada powierzchnię 4060 m2, natomiast działka o numerze ewidencyjnym 301/156 posiada powierzchnię 3550 m2. Działki nie są ogrodzone, nie są uzbrojone. Teren działek płaski. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi polnej będącej własnością gminy. Nieruchomość położona jest w miejscowości Brzeźce (gmina Pszczyna) i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie o numerze KA1P/xxxxxxxx/3.


Suma oszacowania wynosi 71 984,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 988,00 .


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 198,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Tychach 25102025280000010201050749.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Zdjęcia nieruchomości znajdują się na stronie internetowej kancelarii: www.komornikniemczyk.pl


Komornik Sądowy

Marcin Niemczyk


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Rybnik, Obrońców Pokoju 15B/5 (śląskie)

Obrońców Pokoju 15B/5, 44-270, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-04
Cena wywołania: 82 650 zł
Cena oszacowania: 110 200 zł

Dom w miejscowości Lędziny, ul. Zakole 33 (śląskie). Działka numer: 804/31

ul. Zakole 33, 43-140, Lędziny, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-07
Cena wywołania: 269 250 zł
Cena oszacowania: 359 000 zł

Dom w miejscowości Jaworzno, Ogrodowa 10a (śląskie). Działka numer: 89

Ogrodowa 10a, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-20
Cena wywołania: 81 100 zł
Cena oszacowania: 121 650 zł