Dodano dnia: 2021-12-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

działki niezabudowane

Gnieszowice, 27-660, Krzcin, Gnieszowice, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-01
Sygnatura:  KMP 6/21
Cena wywołania: 46 875 zł
Cena oszacowania: 26 980 zł
Wadium: 6 250 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, Sandomierz,  27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax. 

Sygnatura: KMP 6/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  ,Krzcin, Gnieszowice,  27-660 Koprzywnica, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Kościuszki 2A/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
1. Działka o nr ewid. 945 o pow. 0,3800 ha, położona w miejscowości Krzcin, gmina Koprzywnica, posiada dojazd drogą asfaltową. Suma oszacowania wynosi 26 980,00 zł, kwota wywołania jest równa 3/4 wartości oszacowania i wynosi 20 235,00 zł. 2. Działka nr ewid. 188 o pow. 0,6400 ha, położona w miejscowości Krzcin gmina Koprzywnica. Suma oszacowania wynosi: 15 550,00 zł, kwota wywołania 11 663,00 zł. 3. Działka nr ewid. 279/2 o pow. 0,7700 ha, położona w miejscowości Gnieszowice, gmina Koprzywnica, suma oszacowania wynosi 14 250,00 zł, kwota wywołania wynosi 10 688,00 zł. 4. Działka nr ewid. 409 o pow. 0,1700 ha, położona w miejscowości Krzcin gmina Koprzywnica. Suma oszacowania wynosi 5 720,00 zł, cena wywołnia wynosi 4 290,00 zł.

 

Suma oszacowania wynosi 62 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 250,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 18:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA O/SANDOMIERZ 98 1020 4926 0000 1702 0009 5554 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Wojciech Malinowski

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Głazów, Głazów (świętokrzyskie). Działki numer: 290, 137

Głazów, 27-641, Głazów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 94 712 zł
Cena oszacowania: 345 647 zł

Grunt w miejscowości Trzciniec, Trzciniec (świętokrzyskie). Działki numer: 236, 902, 246/1

Trzciniec, 28-362, Trzciniec, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 315 016 zł
Cena oszacowania: 472 524 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Skarżysko-Kamienna, Paryska 81 (świętokrzyskie)

Paryska 81, 26-110, Skarżysko-Kamienna, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 324 697 zł
Cena oszacowania: 432 929 zł