Dodano dnia: 2020-02-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działki gruntu

Kośminy, 05-332, Kośminy, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-04-06
Sygnatura: KM 158/19
Obszar działki: 0,5300 ha
Cena wywołania: 20 180 zł
Cena oszacowania: 26 907 zł
Wadium: 2 691 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Rafał Szymański

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 14B, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 661 302 634 / fax.

Sygnatura: KM 158/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Rafał Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Kośminy, 05-332 Siennica, dla której SĄD REJONOWY MIŃSK MAZOWIECKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 34, obręb Kośminy Położenie, sąsiedztwo i otoczenie: Działka przedmiotowej nieruchomości położona jest w kompleksie leśnym. W sąsiedztwie działki lasy. W odległości ok. 780 m od działki zabudowa miejscowości Kośminy. W odległości ok. 300 m od działki rozproszona zabudowa miejscowości Chełst. Dojazd, drogi: Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, drogi gruntowej, w odległości około 780 m od drogi o nawierzchni asfaltowej. Parametry przestrzenne działki: Działka o kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości około 8 m i o powierzchni 0,3820 ha Zagospodarowanie działki: Działka niezabudowana, nie użytkowana rolniczo. Działka zadrzewiona, zgodnie z Uproszczonym planem urządzenia lasu dla miejscowości Kośminy: - oddział i wydzielenie: 1a, typ siedliskowy lasu LMŚW, I piętro: gatunki w warstwach drzewostanu 10 Db 78 lat, zadrzewienie 0.3, zwarcie luźne, bonitacja II, II piętro: gatunki w warstwach drzewostanu 7 Gb 58 lat, 3 Gb 38 lat, zadrzewienie 0.3, zwarcie luźne, zmieszanie jednostkowe, bonitacja III. Działka nr 70, obręb Kośminy Położenie, sąsiedztwo i otoczenie: Działka przedmiotowej nieruchomości położona jest w kompleksie leśnym. W sąsiedztwie działki lasy oraz grunty rolne. W odległości ok. 1100 m od działki zabudowa miejscowości Kośminy. W odległości ok. 620 m od działki rozproszona zabudowa miejscowości Chełst. Dojazd, drogi: Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, drogi gruntowej, w odległości około 1100 m od drogi o nawierzchni asfaltowej. Parametry przestrzenne działki: Działka o kształcie wielokąta o powierzchni 0,0222 ha Zagospodarowanie działki: Działka niezabudowana, nie użytkowana rolniczo. Działka zadrzewiona, zgodnie z Uproszczonym planem urządzenia lasu dla miejscowości Kośminy: - oddział i wydzielenie: 1f, typ siedliskowy lasu BŚW, gatunki w warstwach drzewostanu 10 So 68 lat, zadrzewienie 0.6, zwarcie przerywane, bonitacja II. Działka nr 156, obręb Kośminy Położenie, sąsiedztwo i otoczenie: Działka przedmiotowej nieruchomości położona jest w kompleksie leśnym. W sąsiedztwie działki lasy oraz grunty rolne i tereny zabudowane. W odległości ok. 130 m od działki rozproszona zabudowa miejscowości Kośminy, w odległości ok. 770 m zwarta zabudowa miejscowości Kośminy. Działka oddalona ok. 16 km do centrum miasta Mińsk Mazowiecki. Dojazd, drogi: Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. Parametry przestrzenne działki: Działka o kształcie wąskiego prostokąta o szerokości ok. 10 m i powierzchni 0,1132 ha Zagospodarowanie działki: Działka niezabudowana, nie użytkowana rolniczo. Działka zadrzewiona, zgodnie z Uproszczonym planem urządzenia lasu dla miejscowości Kośminy: - oddział i wydzielenie: 1n, typ siedliskowy lasu BMŚW, gatunki w warstwach drzewostanu 10 So 88 lat, zadrzewienie 0.5, zwarcie przerywane, bonitacja III. Media: W sąsiedztwie działki (po drugiej stronie drogi) wodociąg. Energia elektryczna w odległości ok. 100 m od działki.

Suma oszacowania wynosi 26 907,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 180,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 690,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 63 1090 2590 0000 0001 3401 8816.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać operar szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Przystępujący do przetargu nieruchomości rolnej winien spełniać przesłanki nabywcy wymienione w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28 )

Komornik Sądowy

Rafał Szymański


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Łomianki, Jeziorna (mazowieckie). Działki numer: 590, 615/1, 341/6, 341/7, 615/3

Jeziorna, 05-092, Łomianki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 355 781 zł
Cena oszacowania: 474 375 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Chłodnicza 11 (mazowieckie). Działka numer: 88

Chłodnicza 11, 04-320, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 300 214 zł
Cena oszacowania: 400 286 zł

Grunt w miejscowości Całowanie, Całowanie (mazowieckie). Działka numer: 861

Całowanie, 08-446, Całowanie, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-31
Cena wywołania: 72 000 zł
Cena oszacowania: 108 000 zł