Dodano dnia: 2020-02-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działki gruntowe zabudowane budynkiem mieszkalnym

Krzyworzeka 61, 32-415, Krzyworzeka, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-27
Obszar działki: 0.1906 ha
Cena wywołania: 336 121 zł
Cena oszacowania: 504 182 zł
Wadium: 50 419 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu  27.03.2020 r. o godz. 14.00  w sali nr 18

w Sądzie Rejonowym Myślenicach odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Krzyworzeka, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR2Y/xxxxxxxx/8.


Są to działki gruntowe o nr ewiden. 148/6 oraz 148/7 o pow. łącznej 0.1906 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym o nr adresowym Krzyworzeka 61 i o powierzchni 215,51m2.


Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 504.182,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 336.121,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 50.418,20 zł.

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88203000451110000001966360

(złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kamionka Wielka, Kamionka Wielka 107 (małopolskie). Działki numer: 869/3, 869/6, 869/7

Kamionka Wielka 107, 33-334, Kamionka Wielka, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 77 148 zł
Cena oszacowania: 102 864 zł

Grunt w miejscowości Zabierzów Bocheński, Zabierzów Bocheński 26 (małopolskie). Działka numer: 1339/2

Zabierzów Bocheński 26, 32-007, Zabierzów Bocheński, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-02
Cena wywołania: 140 012 zł
Cena oszacowania: 210 018 zł

Dom w miejscowości Zakopane, Kasprowicza 28/2 (małopolskie)

Kasprowicza 28/2, 34-500, Zakopane, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 331 014 zł
Cena oszacowania: 496 522 zł