Dodano dnia: 2020-03-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana wykonanym w technologii tradycyjnej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

ul. Szkolna 15A, 62-280, Kiszkowo, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-05-14
Sygnatura:  KM 1888/16
Obszar działki: 0,0411 ha
Cena wywołania: 125 533 zł
Cena oszacowania: 188 300 zł
Wadium: 18 830 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie

Krzysztof Brzychcy

Kancelaria Komornicza nr III w Gnieźnie, Tumska 3, Gniezno, 62-200 Gniezno

tel. 614259886 / fax. 614259886

Sygnatura: KM 1888/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Krzysztof Brzychcy na podstawie art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2020 o godz. 08:30w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy Franciszkańska 10 /budynek B, 62-200 Gniezno, pokój 36,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Szkolna 15a, 62-280 Kiszkowo, dla której SĄD REJONOWY GNIEZNO V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
działka numer 92/2 o pow. 411 m2 zabudowana wykonanym w technologii tradycyjnej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej około 127,20 m2. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Szkolnej. Działka uzbrojona jest w przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe oraz energii elektrycznej. Nieruchomość można oglądać w dniu 30-04-2020 roku o godzinie 10:00. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Suma oszacowania wynosi 188 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 125 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 830,00 zł. na konto komornika numer 53 9065 0006 0000 0000 1993 0004 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzajcym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Krzysztof Brzychcy


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Opalenica, Terespotockie, Opalenica, Terespotockie (wielkopolskie). Działki numer: 24/2, 25, 27, 33, 26/2, 315/1, 2117, 1529/3

Opalenica, Terespotockie, 62-065, Opalenica, Terespotockie, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 1 499 700 zł
Cena oszacowania: 2 017 760 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, ul. Jackowskiego 19/27 (wielkopolskie)

ul. Jackowskiego 19/27, 60-509, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-04
Cena wywołania: 163 341 zł
Cena oszacowania: 217 788 zł

Dom w miejscowości Kicin, Rolna 25 (wielkopolskie). Działka numer: 126

Rolna 25, 62-004, Kicin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-23
Cena wywołania: 286 845 zł
Cena oszacowania: 382 460 zł