Dodano dnia: 2020-02-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana szopą drewnianą, obiektami małej architektury oraz budynkiem mieszkalnym parterowym

Zajdy 13, 19-400, Olecko, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-06
Sygnatura: Km 764/18
Obszar działki: 0,0779 ha
Cena wywołania: 49 500 zł
Cena oszacowania: 66 000 zł
Wadium: 6 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olecku

Izabela Szweblik

Kancelaria Komornicza, 11-go Listopada 10, Olecko, 19-400 Olecko

tel. 87 5201638 / fax. 87 5201638

Sygnatura: Km 764/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Izabela Szweblik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2020 o godz. 11:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Olecku I Wydział Cywilny, ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy działka nr 339 , 19-400 Olecko, dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, składająca się z działki nr 339 o powierzchni 0,0779 ha, zabudowanej szopą drewnianą, obiektami małej architektury, oraz budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 106,1m2, składającego się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki, korytarza, wyposażonego w instalację wodną z wodociągu, kanalizacyjną z odprowadzeniem do przydomowej oczyszczalni ścieków, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania zasilanym na paliwo stałe, , położona: gmina Olecko, Zajdy 13/2, dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1C/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 66 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Ełku 90 10203541 0000 5902 0264 2825.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
20.02.2020 - 05.03.2020 07:00 - 15:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Izabela Szweblik


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Słupy, Słupy 55 (warmińsko-mazurskie)

Słupy 55, 10-381, Słupy, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-24
Cena wywołania: 40 733 zł
Cena oszacowania: 61 100 zł

Grunt w miejscowości Woryny, Woryny (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 168/3

Woryny, 11-220, Woryny, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-16
Cena wywołania: 8 250 zł
Cena oszacowania: 11 000 zł

Grunt w miejscowości Suryty, Suryty (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 14/17

Suryty, 11-100, Suryty, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-16
Cena wywołania: 225 000 zł
Cena oszacowania: 300 000 zł