Dodano dnia: 2020-02-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym

ul. Józefa Piłsudskiego 128, 34-520, Poronin, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-11-24
Sygnatura: KM 279/14
Obszar działki: 0,0664 ha
Cena wywołania: 432 455 zł
Cena oszacowania: 648 682 zł
Wadium: 64 869 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem

Bogusław Klocek

Kancelaria Komornicza, Kasprowicza 20, Zakopane, 34-500 Zakopane

tel. (18)200 11 72 / fax. (18)200 11 72

Sygnatura: KM 279/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-11-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem z siedzibą przy Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane, pokój 310, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Piłsudskiego , 34-520 Poronin, dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1Z/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w obr. 505 Poronin, gm. Poronin, powiat tatrzański, województwo małopolskie, składa się z działki nr 166/2 o pow. 0,0664 ha objętej KW nr NS1Z/xxxxxxxx/1. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego nr 124. Działka nr 166/2 o powierzchni 664 mkw jest ogrodzona. Na działce posadowiono budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Budynek o powierzchni użytkowej wynoszącej 167,20 mkw. Budynek w przeciętnym stanie technicznym, po częściowej modernizacji i remoncie. Standard wykończeń przeciętny. Fundamenty budynku wykonane jako ławy betonowe. Ściany zewnętrzne o grubości 35-56cm murowane z pustaka. Strop nad parterem drewniany grubości 20 cm. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachą trapezową oraz papą. Stolarka okienna i drzwiowa PCV, w części pomieszczeń stolarka drewniana starego typu. W poziomie parteru znajduje się pralnia. Kondygnacja poddasza w złym stanie technicznym- nieużytkowa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu działka położona w zasadniczej części w terenie zabudowy mieszkalnej usługowej oznaczonym symbolem 5MU1 - tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej. Skrawek działki od strony północnej położony w terenie oznaczonym 6 KDW - tereny komunikacji. Dostęp do działki bezpośredni z drogi gminnej. Konieczność regulacji stanu prawnego- na działce znajduje się część budynku hali do squasha posadowionego w przeważającej części na sąsiedniej działce nr 166/1. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna, w niedalekiej odległości stacja kolejowa, droga krajowa nr 47 – Zakopianka, rzeka Biały Dunajec, obiekty pensjonatowe, tereny zielone, lasy.

Suma oszacowania wynosi 648 682,21 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 432 454,81 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 868,22 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 02 1910 1048 2116 0890 3192 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Bogusław Klocek


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Tokarnia, Tokarnia (małopolskie). Działki numer: 391, 541, 552, 1662, 1811, 1935, 2170, 2187, 2198

Tokarnia, 32-436, Tokarnia, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 72 571 zł
Cena oszacowania: 375 943 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, ul. Na Kozłówce 12/64 (małopolskie)

ul. Na Kozłówce 12/64, 30-664, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-21
Cena wywołania: 97 898 zł
Cena oszacowania: 130 530 zł

Grunt w miejscowości Kraków, Stokowa (małopolskie). Działka numer: 458/2

Stokowa, 31-764, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 31 011 zł
Cena oszacowania: 62 023 zł