Dodano dnia: 2020-02-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

działka zabudowana nr 46/1

, , Radom, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-03
Sygnatura: KMP 23/15
Cena wywołania: 202 500 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Marek Wtorkiewicz

Kancelaria Komornicza, Staromiejska 7, Radom, 26-600 Radom

tel. 483634420 / fax. 483634420

Sygnatura: KMP 23/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Marek Wtorkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy ul. Warszawska 1, 26-600 Radom, pokój II, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Relaksowa 5, 26-617 M. Radom, dla której Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
działka nr 46/1 gryntowa o pow. 1 846 mkw zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow.użytkowej 64 mkw, budynek mieszkalny o pow.użytkowej 70 mkw, budynek niemieszkalny garażowy o pow.zabudowy 42 mkw, budynek niemieszkalny o pow.zabudowy 28 mkw, budowle położonej w miejscowości Radom, przy ulicy Relaksowa 5

Suma oszacowania wynosi 270 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 202 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 47 1020 2629 0000 9002 0316 0926.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w siedzibie sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

Komornik Sądowy

Marek Wtorkiewicz


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Radom, ul. Malczewskiego 20/11 (mazowieckie)

ul. Malczewskiego 20/11, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-18
Cena wywołania: 91 875 zł
Cena oszacowania: 122 500 zł

Dom w miejscowości Radom, Zielna 19G (mazowieckie). Działka numer: 82/17

Zielna 19G, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-20
Cena wywołania: 205 725 zł
Cena oszacowania: 274 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Radom, ul. Malczewskiego 20/11 (mazowieckie)

ul. Malczewskiego 20/11, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-18
Cena wywołania: 91 875 zł
Cena oszacowania: 122 500 zł