Dodano dnia: 2020-02-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana kompleksem trzech połączonych ze sobą obiektów (przetwórnię runa leśnego)

ul. Szkolna , 89-632, Lubnia, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-08-12
Sygnatura: Km 241/17
Obszar działki: 0,3619 ha
Cena wywołania: 996 000 zł
Cena oszacowania: 1 328 000 zł
Wadium: 132 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach

Błażej Kosiedowski

Kancelaria Komornicza, Młyńska 28, Chojnice, 89-600 Chojnice

tel. 523971175 / fax. 523971175

Sygnatura: Km 241/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Błażej Kosiedowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą przy Młyńska 30, 89-600 Chojnice, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Szkolna ,Lubnia, 89-632 Brusy, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę nr 297/6 o powierzchni 0,3619 ha. Działka zabudowana kompleksem trzech połączonych ze sobą obiektów o łącznej pow. 594,86 m2. Zespół obiektów stanowił przetwórnię runa leśnego. Działka nr 297/6 oznaczona jako teren pod zabudowę mieszkalno - usługową "MU", Informuje, że w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, od dnia 1 stycznia 2016 r, na kupującym który nabył rzecz lub prawo majątkowe w postępowaniu egzekucyjnym, ciąży obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, w wysokości 2% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego.

Suma oszacowania wynosi 1 328 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 996 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 132 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CHOJNICE 11 1020 1491 0000 4702 0006 2919.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
13.03.2020 - 27.03.2020 09:00 - 09:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Błażej Kosiedowski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Malbork, Słowackiego 42D/1 (pomorskie)

Słowackiego 42D/1, 82-200, Malbork, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-25
Cena wywołania: 89 100 zł
Cena oszacowania: 118 800 zł

Grunt w miejscowości Roztoka, Platynowa 5 (pomorskie). Działka numer: 99/35

Platynowa 5, 83-047, Roztoka, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-10
Cena wywołania: 35 250 zł
Cena oszacowania: 47 000 zł

Grunt w miejscowości Donimierz, Nowinki (pomorskie). Działka numer: 433

Nowinki, 84-217, DONIMIERZ, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 303 975 zł
Cena oszacowania: 405 300 zł