Dodano dnia: 2020-04-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana gospodarstwem

Dobkowice 105, 37-554, Dobkowice, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-06-17
Sygnatura: Km 589/19
Obszar działki: 0,1400 ha
Cena wywołania: 282 000 zł
Cena oszacowania: 376 000 zł
Wadium: 37 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu

Bogusław Mazur

Kancelaria Komornicza, Czarnieckiego 13, Jarosław, 37-500 Jarosław

tel. 16 621 30 66 / fax. 16 621 30 66

Sygnatura: Km 589/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-06-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu z siedzibą przy JANA PAWŁA II 11, 37-500 Jarosław, pokój 10, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Dobkowice, 37-554 Łowce, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1J/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 376 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 282 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK ZACHODNI WBK S.A. Oddział Jarosław 41 1500 1634 1216 3003 6514 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Bogusław Mazur


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Gwizdów, Gwizdów 267 (podkarpackie). Działki numer: 1136, 1127, 418, 1206, 1212

Gwizdów 267, 37-110, Gwizdów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-22
Cena wywołania: 65 837 zł
Cena oszacowania: 98 755 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Żurawica, ul. Bankowa (podkarpackie)

ul. Bankowa, 37-710, Żurawica, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-02-09
e-licytacja
Cena wywołania: 892 895 zł
Cena oszacowania: 1 190 526 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Radymno, ul. Złota Góra 52 (podkarpackie)

ul. Złota Góra 52, 37-550, Radymno, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-03-10
Cena wywołania: 1 599 000 zł
Cena oszacowania: 2 398 500 zł