Dodano dnia: 2020-02-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym i działka niezabudowana

ul. Sierpecka 31, 09-216, Gójsk, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-11
Sygnatura: Km 10/18
Obszar działki: 0,3600 ha
Cena wywołania: 71 400 zł
Cena oszacowania: 95 200 zł
Wadium: 9 520 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu

Alicja Peda

Kancelaria Komornicza, Jana Pawła II 29A, SIERPC, 09-200 Sierpc

tel. 24 275 14 23 / fax.

Sygnatura: Km 10/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Alicja Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu z siedzibą przy Wiosny Ludów 1, 09-200 , pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Sierpecka 31,Gójsk, 09-227 Szczutowo, dla której Sąd Rejonowy Sierpc IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
- niezabudowana działka gruntu nr 176/2 o pow. 0,28ha – użytkowana jako pastwisko - zabudowana działka gruntu nr 176/1 o pow. 0,08ha: domem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym w części podpiwniczonym o pow. zabudowy 61m², budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 111m² budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 15m²

Suma oszacowania wynosi 95 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
25.02.2020 - 10.03.2020 08:00 - 15:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sierpcu mieszczącym się pod adresem: Wiosny Ludów 1, 09-200 Sierpc.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Alicja Peda


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Zaszków, Zaszków (mazowieckie). Działka numer: 250

Zaszków, 07-322, Zaszków, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 49 500 zł
Cena oszacowania: 66 000 zł

Grunt w miejscowości Radzymin, Włodzimierza Tetmajera (mazowieckie). Działki numer: 5/32, 5/34

Włodzimierza Tetmajera, 05-250, Radzymin, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 503 162 zł
Cena oszacowania: 670 883 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, ul. Strumykowa 40D/U1 (mazowieckie)

ul. Strumykowa 40D/U1, 03-138, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-02-10
Cena wywołania: 41 628 zł
Cena oszacowania: 55 504 zł