Dodano dnia: 2020-02-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana domem

Małobór 6A, 78-523, Małobór, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-06-23
Sygnatura: Km 1798/18
Obszar działki: 1,5532 ha
Cena wywołania: 240 333 zł
Cena oszacowania: 360 500 zł
Wadium: 36 050 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim

Marek Wójcik

Kancelaria Komornicza, ul. Złoceiniecka 22A, Drawsko Pomorskie, 78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 94 36 360 43 / fax. 94 36 360 43

Sygnatura: Km 1798/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Marek Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim z siedzibą przy ul. Jasna 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, pokój II, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Małobór 6A,Małobór, 78-523 Nowe Worowo, dla której Sąd Rejonowy W Drawsku Pom. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1D/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 360 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 240 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 18 1240 3871 1111 0010 1182 2935.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim mieszczącym się pod adresem: ul. Jasna 3, Drawsko Pomorskie, 78-500 Drawsko Pomorskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Wójcik


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Redlino, Redlino (zachodniopomorskie). Działka numer: 134/3

Redlino, 78-200, Redlino, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-03-10
Cena wywołania: 547 650 zł
Cena oszacowania: 730 200 zł

Dom w miejscowości Drawno, ul. Kaliska 7B (zachodniopomorskie). Działka numer: 141/8

ul. Kaliska 7B, 73-220, Drawno, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-03-29
Cena wywołania: 86 250 zł
Cena oszacowania: 115 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Swobnica, Swobnica 1/1 (zachodniopomorskie)

Swobnica 1/1, 74-110, Swobnica, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-17
Cena wywołania: 30 013 zł
Cena oszacowania: 45 020 zł