Dodano dnia: 2020-02-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana domem

ul. Kanałowa 33A, 87-100, Toruń, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-07-31
Sygnatura: GKm 13/19
Obszar działki: 0,0625 ha
Cena wywołania: 342 750 zł
Cena oszacowania: 457 000 zł
Wadium: 45 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Magdalena Różnowicz

Kancelaria Komornicza, Rejtana 9, Toruń, 87-100 Toruń

tel. 575 104 555 / fax.

Sygnatura: GKm 13/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Magdalena Różnowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2020 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu , Fosa Staromiejska 12/14, 87-100 Toruń, pokój 107, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Kanałowa 33A, 87-100 Toruń, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 457 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 342 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 92160013451838738520000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Magdalena Różnowicz


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Toruń, Parkowa 15/4 (kujawsko-pomorskie)

Parkowa 15/4, 87-100, Toruń, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-18
Cena wywołania: 112 500 zł
Cena oszacowania: 150 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Toruń, Łyskowskiego 5b/33 (kujawsko-pomorskie)

Łyskowskiego 5b/33, 87-100, Toruń, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 97 125 zł
Cena oszacowania: 129 500 zł

Dom w miejscowości Toruń, ul. Okólna 182 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 779

ul. Okólna 182, 87-100, Toruń, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-09
Cena wywołania: 247 500 zł
Cena oszacowania: 330 000 zł