Dodano dnia: 2020-03-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana częścią domu

ul. św. Ducha 7, 88-330, Gębice, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-07-21
Sygnatura: Km 967/19
Obszar działki: 0,0426 ha
Cena wywołania: 58 500 zł
Cena oszacowania: 78 000 zł
Wadium: 7 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie

Izabela Podgórska-Wójtowicz

Kancelaria Komornicza, Powstańców Wlkp. 25, Mogilno, 88-300 Mogilno

tel. 52 302 00 64 / fax. 52 302 00 64

Sygnatura: Km 967/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Izabela Podgórska-Wójtowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mogilnie z siedzibą przy Sądowa 21, 88-300 MOGILNO, pokój 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Św. Ducha , 88-330 Gębice, dla której SĄD REJONOWY W MOGILNIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1M/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 78 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 62 8149 0000 0003 8087 2000 0030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Izabela Podgórska-Wójtowicz


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, 3 Maja 5/1A (kujawsko-pomorskie)

3 Maja 5/1A, 85-016, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 94 875 zł
Cena oszacowania: 126 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Stefana Okrzei 9/44 (kujawsko-pomorskie)

Stefana Okrzei 9/44, 85-317, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-01
Cena wywołania: 66 000 zł
Cena oszacowania: 99 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Brodnica, ul. Nowa Kolonia 4/7 (kujawsko-pomorskie)

ul. Nowa Kolonia 4/7, 87-300, Brodnica, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 116 250 zł
Cena oszacowania: 155 000 zł