Dodano dnia: 2020-01-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej

ul. Gwoździec 30, 32-065, Nawojowa Góra, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-03
Sygnatura: KM 1064/18
Obszar działki: 0,0780 ha
Cena wywołania: 107 042 zł
Cena oszacowania: 160 563 zł
Wadium: 16 057 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Marcin Leśniak

Kancelaria Komornicza, Żabiniec 66, Kraków, 31-215 Kraków

tel. 012-414-01-31 / fax. 012-414-01-31

Sygnatura: KM 1064/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Leśniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2020 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-141, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przyul. Gwoździec 30Nawojowa Góra, 32-065 Krzeszowice, dla której SĄD REJONOWY KRZESZOWICE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
działka nr 115 o powierzchni 0,09 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, położona w miejscowości Nawojowa Góra gm. Krzeszowice przy ul. Gwoździec 30

Suma oszacowania wynosi 160 563,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 107 042,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 056,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie 92861900060030032580780001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
18.02.2020 09:00 - 09:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji oraz wyciąg z operatu szacunkowego znajduje się na stronie: www.komorniklesniak.pl

Komornik Sądowy

Marcin Leśniak


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Borzęta, Borzęta 339 (małopolskie)

Borzęta 339, 32-400, Borzęta, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-02-10
Cena wywołania: 99 750 zł
Cena oszacowania: 133 000 zł

Grunt w miejscowości Tokarnia, Tokarnia 747 (małopolskie). Działka numer: 2284/1

Tokarnia 747, 32-436, Tokarnia, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-02
Cena wywołania: 294 666 zł
Cena oszacowania: 442 000 zł

Grunt w miejscowości Dobra, Dobra (małopolskie). Działka numer: 3079/2

Dobra, 34-642, Dobra, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-24
Cena wywołania: 46 200 zł
Cena oszacowania: 61 600 zł