Dodano dnia: 2020-01-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

działka zabudowana budynkiem mieszkalnym

, , Marki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-02-05
Sygnatura: KM 5481/16
Cena wywołania: 328 533 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

Sebastian Szymczuk

Kancelaria Komornicza, Gdyńska 61A, 05-200 Wołomin

tel. 22 203 53 30 / fax. 22 203 53 88

Sygnatura: KM 5481/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Sebastian Szymczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-02-2020 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3a, 05-200 , pokój 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 05-270 Marki, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 492 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 328 533,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 02 1020 1026 0000 1602 0176 2509.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Sebastian Szymczuk


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Marki, Jana Skrzetuskiego (mazowieckie). Działka numer: 10/2

Jana Skrzetuskiego, 05-270, Marki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-08-19
Cena wywołania: 29 575 zł
Cena oszacowania: 44 363 zł

Dom w miejscowości Marki, Okólna 16D (mazowieckie)

Okólna 16D, 05-270, Marki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-08-19
Cena wywołania: 739 275 zł
Cena oszacowania: 985 700 zł