Dodano dnia: 2020-02-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym i garażem

ul. Wojska Polskiego 34, 05-084, gmina Leszno, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-04-15
Sygnatura: Km 208/17
Obszar działki: 0,0800 ha
Cena wywołania: 126 750 zł
Cena oszacowania: 169 000 zł
Wadium: 16 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

Robert Rokoszewski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 38, Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. (0-22) 465 17 14, 690 386 121 / fax.

Sygnatura: Km 208/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Robert Rokoszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Kościuszki 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Wojska Polskiego 34, 05-084 gmina Leszno, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działka nr ew.460 o powierzchni 800,00m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym 1-rodzinnym, murowanym, parterowym, podpiwniczonym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 75,09m2, oraz budynkiem gospodarczym, murowanym o powierzchni zabudowy 20,00m2 i garażem o powierzchni zabudowy 29,00m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W dziale III księgi wieczystej widnieje ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodpłatnej, dożywotnej służebności osobistej polegającej na prawie zamieszkiwania w budynku mieszkalnym znajdującym się na nieruchomości oraz prawie korzystania przez uprawnionych z działki nr 460 - dla p.Józefa Lasockiego i p.Mirosławy Walendziak.

Suma oszacowania wynosi 169 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 45 1050 1924 1000 0090 7312 9638.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 14, Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Robert Rokoszewski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Dąbrówka-Ług, Dąbrówka-Ług (mazowieckie). Działka numer: 26/2

Dąbrówka-Ług, 08-114, Dąbrówka-Ług, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 51 000 zł
Cena oszacowania: 68 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Jaktorów Kolonia, ul. Żyrardowska 25A (mazowieckie)

ul. Żyrardowska 25A, 96-313, Jaktorów Kolonia, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-03-10
Cena wywołania: 1 055 625 zł
Cena oszacowania: 1 407 500 zł

Grunt w miejscowości Radzymin, Włodzimierza Tetmajera (mazowieckie). Działki numer: 5/32, 5/34

Włodzimierza Tetmajera, 05-250, Radzymin, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 503 162 zł
Cena oszacowania: 670 883 zł