Dodano dnia: 2020-03-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem dwustanowiskowym

ul. Jaworzyńska 7, 33-300, Nowy Sącz, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-05-08
Sygnatura: KM 2115/18
Obszar działki: 2520,00 m2
Cena wywołania: 890 400 zł
Cena oszacowania: 1 335 600 zł
Wadium: 133 560 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

Robert Lorek

Kancelaria Komornicza, Rynek 7, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 443-80-96 / fax. 18 440-75-48

Sygnatura: KM 2115/18                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Robert Lorek mający kancelarię w Nowym Sączu przy ul. Rynek 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 08 maja 2020 roku o godz. 9:00 w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu ul. Smolika 1 odbędzie się:

                                                                 D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości:
działka nr 55/2 o powierzchni 0,2520 ha (ogrodzona), położona w Nowym Sączu przy ulicy Jaworzyńskiej 7L, objęta księgą wieczystą NS1S/xxxxxxxx/0 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z podpiwniczeniem i poddaszem użytkowym, z garażem dwustanowiskowym o powierzchni użytkowej 240 m2, wzniesionym w 2009 roku oraz budynkiem rekreacyjnym (grillownia) o powierzchni 20 m2,
stanowiącej własność dłużnika:

    Jan Łukasik.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.335.600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 890.400,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (133.560,00 zł) najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można wpłacić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr: 37 1020 3453 0000 8902 0011 0924 w PKO BP S.A.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia 23 kwietnia 2020 roku do dnia 07 maja 2020 roku zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy
Robert Lorek


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Nowy Sącz, Jana Pawła II (małopolskie). Działki numer: 15/7, 31/1, 30/23

Jana Pawła II, 33-300, Nowy Sącz, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 487 080 zł
Cena oszacowania: 649 440 zł

Grunt w miejscowości Nowy Sącz, Bohaterów Orła Białego (małopolskie). Działka numer: 96/8

Bohaterów Orła Białego, 33-300, Nowy Sącz, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-27
Cena wywołania: 106 725 zł
Cena oszacowania: 142 300 zł