Dodano dnia: 2020-02-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dobudowanym garażem

ul. Perkoza 7, 84-217, Kamień, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-06-23
Sygnatura: KMP 71/14
Obszar działki: 2460,00 m2
Cena wywołania: 201 750 zł
Cena oszacowania: 269 000 zł
Wadium: 26 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

Sygnatura: KMP 71/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2020 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, pokój sala 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Perkoza 7,KAMIEŃ, 84-217 Kamień, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę nr 394/33 o powierzchni 2460 m2 ma regularny kształt, teren działki płaski. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej z dobudowanym garażem. Działka jest ogrodzona w części wokół domu (ok. 2/3 powierzchni działki). Przy domu znajduje się oczko wodne. Pozostała część działki jest nieogrodzona. Stoi na niej stary drewniany budynek gospodarczy, niezwiązany trwale z gruntem. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez działki 394/42 oraz 394/43. Przy czym tylko działka nr 394/43 stanowi użytek drogowy. Na działce 394/42 nie ma wyznaczonej ewidencyjnie drogi wewnętrznej (przedstawione na rysunku nr 3). Jednakże do wyceny należy przyjąć, iż wyceniana działka nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej, gdyż wskazane działki dojazdowe stanowią własność osób prywatnych, a tylko na jednej działce nr 394/43 jest ustanowiona służebność przejazdu na rzecz wycenianej nieruchomości. Nieruchomość jest podłączona do sieci elektrycznej oraz wodociągowej, kanalizacja jest lokalna - szambo. Budynek mieszkalny ogrzewany jest kominkiem z rozprowadzeniem. Właściciel przedstawił projekt budowlany z 1999r. Projekt ten jest jednak niezgodny ze stanem faktycznym. W związku z tym rzeczoznawca dokonał pomiarów własnych podczas oględzin i sporządził poglądowe rysunki rozmieszczenia pomieszczeń w budynku mieszkalnym, z uwzględnieniem danym z ewidencji gruntów. Właściciel nie przedstawił dokumentu potwierdzającego zakończenie budowy. Na terenie działki znajduje się również dobudowany w 2008r. (zgodnie z informacją od właściciela) do budynku mieszkalnego garaż o powierzchni użytkowej 26,7 m2 i powierzchni zabudowy ok. 30 m2. Właściciel nie posiada żadnej dokumentacji techniczno – budowlanej garażu. Budynek ten również nie jest ujawniony w ewidencji gruntów. Opis budynku mieszkalnego Z informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie budowa budynku mieszkalnego została zakończona w 2009r. Działka 394/42 Obiekt wyceny Działka 394/43 Budynek jest murowany, wzniesiony technologią tradycyjną, niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy wynosi 72 m2. Budynek jest parterowy z użytkowym poddaszem. Dach ma konstrukcję drewnianą, dwuspadowy, kryty dachówką, kąt nachylenia ok. 45o. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 98 m2 (wynikająca z obmiarów rzeczoznawcy, z uwzględnieniem normy PN – ISO 9836:1997 odnośnie obliczenia powierzchni użytkowej pomieszczeń o różnej wysokości). Do budynku wchodzi się od strony północnej do niewielkiego holu. Z tego pomieszczenia prowadzą dwie pary drzwi po prawej i lewej stronie do dalszej części domu. Na parterze znajdują się dwa pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, dwie łazienki (w tym jedna aktualnie nieczynna) oraz Sygnatura akt Kmp 71/14 Operat szacunkowy 13 dwa przedpokoje. Z obydwu pokoi jest możliwość wyjścia przez okno balkonowe do ogrodu. W pokoju z aneksem znajduje się kominek, służący do ogrzewania całego budynku. W pokoju bez aneksu kuchennego również znajdują się podłączenia sanitarne z możliwością podłączenia kuchennych urządzeń sanitarnych. W nieczynnej łazience znajdują się drzwi do garażu. Zarówno w jednym, jak i drugim pokoju znajdują się ażurowe schody drewniane na poddasze. Na poddaszu znajdują się cztery pokoje oraz przedpokój. Elementy wykończeniowe Parter: ? Podłogi: terakota w holu, przedpokojach oraz w pokoju z aneksem; w drugim pokoju panele podłogowe; ? Ściany: częściowo malowane, częściowo tapetowane; na suficie siding, ? Łazienki: ściany – glazura, podłogi – terakota; w użytkowanej łazience wanna, umywalka oraz toaleta; ? Schody na poddasze oraz balustrady drewniane; ? Okna: PCV. Poddasze: ? Podłogi: panele podłogowe, ? Ściany: malowane, sufit wyłożony sidingiem; ? Okna: PCV, w dwóch pomieszczeniach okna dachowe. Pomimo, iż dom aktualnie jest użytkowany jako całość, mogą być w nim wydzielone dwie odrębne części, z jednym wspólnym wejściem i holem głównym. Każda część posiada pokój z możliwością urządzenia aneksu kuchennego oraz własną łazienkę i przedpokój

Suma oszacowania wynosi 269 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Maciej Nogalski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bolszewo, Zamostna 11C/m2 (pomorskie)

Zamostna 11C/m2, 84-239, Bolszewo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-10-05
Cena wywołania: 147 825 zł
Cena oszacowania: 197 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Sopot, Niepodległości 689/3 (pomorskie)

Niepodległości 689/3, 81-854, Sopot, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-07
Cena wywołania: 316 898 zł
Cena oszacowania: 422 531 zł

Grunt w miejscowości Reda, Rzeczna 4 (pomorskie). Działki numer: 51/18, 51/26, 51/17, 51/20, 51/23

Rzeczna 4, 84-240, Reda, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-08-23
e-licytacja
Cena wywołania: 226 125 zł
Cena oszacowania: 301 500 zł