Dodano dnia: 2020-02-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym

ul. Wałowa 1209, 34-381, Radziechowy, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-30
Sygnatura: KM 335/19
Powierzchnia: 139,00 m2 + 20,00 m2
Obszar działki: 0,0810 ha
Cena wywołania: 215 250 zł
Cena oszacowania: 287 000 zł
Wadium: 28 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Dariusz Klimkowski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 42, Żywiec, 34-300 Żywiec

tel. 338674645 / fax. 338674645

Sygnatura: KM 335/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2020 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, pokój 53, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Wałowej 1209,Radziechowach, 34-381 Radziechowy - Wieprz, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Działka nr 3174/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 139,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni dodatkowej 20,00 m2 położona w Radziechowach przy ul. Wałowej 1209 , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu nr BB1Z/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 287 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 215 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 700,00 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 18124048811111000053338332.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żywcu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 03-02-1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015.909 j.t.). 

Komornik Sądowy

Dariusz Klimkowski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Wodzisław Śląski, ul. Tęczowa 35 (śląskie). Działka numer: 406/66

ul. Tęczowa 35, 44-300, Wodzisław Śląski, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-11
Cena wywołania: 1 235 333 zł
Cena oszacowania: 1 853 000 zł

Dom w miejscowości Rybnik, Jaśminowa 13 (śląskie). Działka numer: 972/32

Jaśminowa 13, 44-203, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-02-11
Cena wywołania: 506 250 zł
Cena oszacowania: 675 000 zł

Grunt w miejscowości Tarnowskie Góry, Zagórska (śląskie). Działka numer: 2467/65

Zagórska, 42-600, Tarnowskie Góry, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-25
Cena wywołania: 1 023 975 zł
Cena oszacowania: 1 365 300 zł