Dodano dnia: 2020-02-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

Konradowo , 67-106, Konradowo, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-24
Sygnatura: Km 412/18
Obszar działki: 0,0891 ha
Cena wywołania: 260 948 zł
Cena oszacowania: 347 930 zł
Wadium: 34 793 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Leon Kołtko

Kancelaria Komornicza, Moniuszki 3, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól

tel. 683875282 / fax. 683569915

Sygnatura: Km 412/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2020 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 67-106 Konradowo, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 158/23 o pow. 891,00m2 ( tereny mieszkaniowe B ), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 123,20m2, położona w miejscowości Konradowo, gmina Otyń, powiat nowosolski, województwo lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/xxxxxxxx/2. Istnieje niezgodność między odpisem księgi wieczystej nr ZG1N/xxxxxxxx/2 a wypisem z rejestru gruntów. W odpisie księgi wieczystej działka 158/23 figuruje jako grunty orne niezabudowane, natomiast w wypisie z rejestru gruntów figuruje jako tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B. Ponadto działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, który nie został oddany do użytku (brak odbioru budynku). W odpisie kw ZG1N/xxxxxxxx/2 w dziale I - SP spis praw związanych z własnością umieszczono: uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi – odpłatne prawo swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę nr 158/20 objętą kw 15344 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika działki nr 158/23 tą księgą objętej - wpisano na podstawie oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowej zawartego w akcie notarialnym REP.A 3554/2006.

Suma oszacowania wynosi 347 930,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 260 947,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 793,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE 90 1020 5402 0000 0502 0120 2159.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Leon Kołtko


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Torzym, ul. Kolejowa 5 (lubuskie)

ul. Kolejowa 5, 66-235, Torzym, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-01-20
Cena wywołania: 5 375 250 zł
Cena oszacowania: 7 167 000 zł

Grunt w miejscowości Lubiewko, Lubiewko 22 (lubuskie). Działki numer: 71/4, 163/1

Lubiewko 22, 66-520, Lubiewko, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-01
Cena wywołania: 71 025 zł
Cena oszacowania: 94 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Żary, Wojska Polskiego 2/8 (lubuskie)

Wojska Polskiego 2/8, 68-200, Żary, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-02-28
Cena wywołania: 42 000 zł
Cena oszacowania: 56 000 zł