Dodano dnia: 2020-03-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i działka niezabudowana

ul. Wyzwolenia 95, 43-520, Chybie, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-06-19
Obszar działki: 0,3501 ha
Cena wywołania: 222 667 zł
Cena oszacowania: 334 000 zł
Wadium: 33 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW BB1C00004781/xxxxxxxxbr>
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Mariusz Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-06-2020r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie mającego siedzibę przy ul. Garncarska 8 w sali nr 56, odbędzie się druga licytacja nieruchomości   należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 43-520 Chybie, ul. Wyzwolenia 95, dla której  Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BB1C00004781/xxxxxxxx
w/w nieruchomość obejmuje działki:  Działka nr ewid. 637/50 o powierzchni 2319 m2 (tereny rolnicze)  oraz działkę . o nr ewid. 637/12 o powierzchni 1182 m2 zabudowaną jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o powierzchni użytkowej 130,12 m², powierzchni dodatkowej 103,41 m2 w postaci piwnic i klatki schodowej; piętrowy, całkowicie podpiwniczony, konstrukcji murowanej , z dachem płaskim o konstrukcji żelbetowej, kryty papą. Budynek wykończony, w średnim stanie technicznym; ponadto na działce znajduje się garaż o pow. 16,5 m2

Suma oszacowania wynosi 334 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    222 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 400,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  na rachunek bankowy komornika BGŻ BNP Paribas S.A. 41 20300045 1110 0000 0197 3220

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą  uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                                                                                     Komornik Sądowy
                                                                                                  mgr Mariusz

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kozy, Podgórska 10 (śląskie). Działka numer: 2177/560

ul. Podgórska 10, 43-340, Kozy, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 1 141 617 zł
Cena oszacowania: 1 712 425 zł

Grunt w miejscowości Złatna, Złatna 276 (śląskie). Działki numer: 14006/2, 14006/4

Złatna 276, 34-371, Złatna, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-16
Cena wywołania: 473 325 zł
Cena oszacowania: 631 100 zł

Grunt w miejscowości Zawada, Parkowa (śląskie). Działka numer: 118

Parkowa, 42-244, Zawada, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 126 326 zł
Cena oszacowania: 189 490 zł