Dodano dnia: 2020-02-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i działka niezabudowana

ul. Nowowiejska 15C, 32-410, Dobczyce, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-25
Sygnatura: KM 797/18
Obszar działki: 1,6159 ha
Cena wywołania: 444 000 zł
Cena oszacowania: 592 000 zł
Wadium: 59 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach

Karolina Szynalik-Żywicka

Kancelaria Komornicza, ul. Piłsudskiego 14, Myślenice, 32-400 Myślenice

tel. (012) 272-11-37 / fax. (012) 272-11-37

Sygnatura: KM 797/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2020 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach z siedzibą przy Piłsudskiego 14, 32-400 Myślenice, pokój 20, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Nowowiejska 15C, 32-410 Dobczyce, dla której SĄD REJONOWY DOBCZYCE V ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W DOBCZYCACH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2Y/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Działka nr 343/3 o powierzchni 2000 m 2 na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny o numerze porządkowym 15 c o powierzchni użytkowej 261, 15 m 2 . Budynek częściowo podpiwniczony , parterowy z poddaszem z możliwością adaptacji na cele mieszkalne

Suma oszacowania wynosi 592 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 444 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 200,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Nowowiejska 15C, 32-410 Dobczyce, dla której SĄD REJONOWY DOBCZYCE V ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W DOBCZYCACH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2Y/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Działka nr 343/4 jest to nieruchomość niezabudowana o powierzchni 14159 m 2 .Zgodnie z danymi z ewid.grunt.i budyn. działka ewidencyjna nr 343/2 o pow.1,6159 ha , została podzielona na działki nr 343/3 i 343/4 i posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 62 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 200,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/MYŚLENICE 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Karolina Szynalik-Żywicka


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Rudnik, Dolna (małopolskie). Działki numer: 135, 301, 292/1

Dolna, 32-440, Rudnik, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-16
Cena wywołania: 29 332 zł
Cena oszacowania: 449 000 zł

Grunt w miejscowości Łukowa, Łukowa (małopolskie). Działki numer: 2430, 2322

Łukowa, 33-140, Łukowa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-08
Cena wywołania: 4 928 zł
Cena oszacowania: 7 392 zł

Grunt w miejscowości Chrzanów, Kroczymiech 11 (małopolskie). Działka numer: 1153/18

Kroczymiech 11, 32-500, Chrzanów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-04
Cena wywołania: 518 265 zł
Cena oszacowania: 691 021 zł