Dodano dnia: 2020-03-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym

ul. Beskidzka 152, 34-382, Brzuśnik, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-03-30
Sygnatura: KM 99/17
Obszar działki: 0,1413 ha
Cena wywołania: 252 150 zł
Cena oszacowania: 336 200 zł
Wadium: 33 620 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Dariusz Klimkowski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 42, Żywiec, 34-300 Żywiec

tel. 338674645 / fax. 338674645

Sygnatura: KM 99/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2020 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, pokój 53, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy 152,Brzuśniku, 34-382 Brzuśnik, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
prawo własności do budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 133,59 m2 oraz budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 77,61 m2, położonych w Brzuśniku pod nr 152 zlokalizowanym na działce nr ewid. 36/7 o powierzchni 1403 m2.

Suma oszacowania wynosi 336 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 252 150,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 620,00 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA - Centrum Rozliczeniowe 18124048811111000053338332.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żywcu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 03-02-1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015.909 j.t.). 

Komornik Sądowy

Dariusz Klimkowski


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kalety, Tadeusza Kościuszki 15A (śląskie)

Tadeusza Kościuszki 15A, 42-660, Kalety, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 186 666 zł
Cena oszacowania: 280 000 zł

Dom w miejscowości Racibórz, Fabryczna 30 (śląskie). Działki numer: 822/71, 854/71

Fabryczna 30, 47-400, Racibórz, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-26
Cena wywołania: 91 060 zł
Cena oszacowania: 136 591 zł

Dom w miejscowości Częstochowa, ul. Warszawska 351 (śląskie). Działki numer: 14/3, 14/4

ul. Warszawska 351, 42-209, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-01-28
Cena wywołania: 196 500 zł
Cena oszacowania: 262 000 zł