Dodano dnia: 2020-03-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym

ul. Marii Konopnickiej 3, 82-400, Sztum, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-04-24
Obszar działki: 0,1177 ha
Cena wywołania: 33 193 zł
Cena oszacowania: 44 257 zł
Wadium: 4 426 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI nr KW  GD2I/xxxxxxxx/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzy Bieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:  24-04-2020 r. o godz. 08:50  w  budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie mającego siedzibę przy Plac Plebiscytowy 1 w sali nr 115  odbędzie się:

pierwsza licytacja ułamkowej części  nieruchomości (ułamek 5/32) należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 82-400 Sztum, ul. Konopnickiej 3, dla której  Sąd Rejonowy W Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych W Sztumie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD2I/xxxxxxxx/5

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na gruntach działki nr 75 o powierzchni 0,1177 ha. Część północną działki zajmuje ogród wraz z drzewami i krzewami owocowymi. W pozostałej części działki rosną również krzewy ozdobne. Część południowa działki zabudowana jest budynkiem mieszkalnym.

Podstawowy budynek został posadowiony jako wolno-stojący, parterowy z poddaszem użytkowym o konstrukcji mieszanej murowano-drewnianej, częściowo podpiwniczony, o dachu dwuspadowym niejednakowym nachyleniu połaci dachowych, krytych blacho-dachówką. Od szczytu północnego  została dobudowana parterowa, murowana część mieszkalna o stropodachu krytym papą i kominem od północy. W tej części znajdują się następujące pomieszczenia mieszkalne: korytarz, pokój, łazienka, WC oraz przynależne pomieszczenie kotłowni. Ostatni remont dotyczył części wschodniej budynku, która uległa powiększeniu oraz podpiwniczeniu. Dobudowano również od wschodu prterowy ganek.

Program użytkowy:

1. Budynek główny:

- parter: korytarz, pomieszczenie gospodarcze, klatka schodowa na strych i do piwnicy, kuchnia, 3 pokoje, przynależny ganek oraz piwnica pod częścią wschodnią budynku,

- poddasze: korytarz, 2 pokoje+kuchnia, przynależna część strychu

2. dobudówka parterowa: korytarz, pokój, łazienka, pomieszczenie WC, przynależna kotłownia.

Powierzchnia użytkowa  mieszkalna wynosi 123,87 m2, w tym: parter: 78,14 m2 oraz przynależna kotłownia 4,62 m2,  poddasze: 45,73 m2

 Ogólna powierzchnia zabudowy wynosi 112,90 m2.

- Suma oszacowania wynosi 44  257,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   

33 192,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest:

4 425,70 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP S.A. O/Sztum  81 10201778 0000 2102 0032 6827 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

- Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

- W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzego Bielińskiego, Kancelaria Komornicza w Sztumie przy ul. Mickiewicza 37 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

- Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo

o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

- Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Lębork, ul. Szarych Szeregów (pomorskie). Działka numer: 183

ul. Szarych Szeregów, 84-300, Lębork, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-03-08
Cena wywołania: 94 500 zł
Cena oszacowania: 126 000 zł

Grunt w miejscowości Krępkowice, Krępkowice (pomorskie). Działka numer: 5/4

Krępkowice, 84-315, Krępkowice, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-04
Cena wywołania: 33 750 zł
Cena oszacowania: 45 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Malbork, Grunwaldzka 26/1 (pomorskie)

Grunwaldzka 26/1, 82-200, Malbork, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-31
Cena wywołania: 170 925 zł
Cena oszacowania: 227 900 zł