Dodano dnia: 2020-03-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym

Łąkta Dolna 227, 32-73, Łąkta Dolna, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-07-23
Sygnatura: KMP 59/06
Obszar działki: 0,1200 ha
Cena wywołania: 201 750 zł
Cena oszacowania: 269 000 zł
Wadium: 26 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni

Michał Drzymała

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 1/4, Bochnia, 32-700 Bochnia

tel. 146123734 / fax. 146123734

Sygnatura: KMP 59/06

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Michał Drzymała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2020 o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Bochni z siedzibą przy Kościuszki 4, 32-700 Bochnia, pokój 113, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy 227,Łąkta Dolna, 32-733 Trzciana k. Bochni, dla której SĄD REJONOWY BOCHNIA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 145/2 o powierzchni 0,12 ha, położona w miejscowości Łąkta Dolna, gmina Trzciana, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o numerze 227. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr TR1O/xxxxxxxx/8 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bochni.

Suma oszacowania wynosi 269 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP W BOCHNI 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
15.07.2020 10:00 - 10:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Drzymała


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Tarnów, ul. Jana Kiepury 14 (małopolskie). Działka numer: 333

ul. Jana Kiepury 14, 33-104, Tarnów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-03-03
Cena wywołania: 368 426 zł
Cena oszacowania: 552 639 zł

Grunt w miejscowości Lubcza, Lubcza (małopolskie). Działka numer: 510

Lubcza, 39-222, Lubcza, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-02-15
Cena wywołania: 10 764 zł
Cena oszacowania: 16 146 zł

Grunt w miejscowości Podrzecze, Podrzecze (małopolskie). Działka numer: 410/2

Podrzecze, 33-395, Podrzecze, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-19
Cena wywołania: 8 723 zł
Cena oszacowania: 11 630 zł