Dodano dnia: 2020-03-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym

Jaworzynka 18, 43-476, Jaworzynka, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Inne
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2020-10-16
Sygnatura: KM 439/15
Obszar działki: 0,1091 ha
Cena wywołania: 208 667 zł
Cena oszacowania: 313 000 zł
Wadium: 31 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek
Kancelaria Komornicza w Cieszynie
ul. Bobrecka 1, 43-400 Cieszyn
tel.: (0-33) 85-12-129; (0-33) 85-10-997; fax: (0-33) 85-10-324
e-mail:  cieszyn2@komornik.pl    www.komornik-cieszyn.pl


Sygnatura: KM 439/15OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek podaje do publicznej wiadomości,


że w dniu 16-10-2020 o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 sala 108 odbędzie się


druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako:


Jaworzynka - działka nr 226/2 o pow. 1091 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym z lat 80-tych XX w. o pow. użytkowej 120 m2

położonej pod adresem 43-476 Jaworzynka (przysiółek Jasie) Istebna ul.Jaworzynka 18dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/xxxxxxxx/5.
Suma oszacowania - 313 000,00 zł,

Cena wywołania - 2/3 sumy oszacowania i wynosi 208 666,67 ,

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 300,00 zł. zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w porozumieniu z dłużnikiem oraz przeglądać operat szacunkowy w kancelarii komornika.

Bliższe informacje o licytowanej nieruchomości można znaleźć na stronie internetowej komornika - www.komornik-cieszyn.pl w zakładce "licytacje".


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Komornik Sądowy

Jacek Jarek


Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Ruda Śląska, ul. Cypriana Kamila Norwida 24/22 (śląskie)

ul. Cypriana Kamila Norwida 24/22, 41-700, Ruda Śląska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-01-20
Cena wywołania: 110 175 zł
Cena oszacowania: 146 900 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Katowice, ul. Bażantów 14c (śląskie)

ul. Bażantów 14c, 40-668, Katowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-02-15
Cena wywołania: 57 333 zł
Cena oszacowania: 86 000 zł

Grunt w miejscowości Ogrodzieniec, ul. Generała Władysława Sikorskiego (śląskie). Działka numer: 7658/1

ul. Generała Władysława Sikorskiego, 42-440, Ogrodzieniec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-01-21
Cena wywołania: 136 500 zł
Cena oszacowania: 182 000 zł